ජනපති අත්සන් ගැසට් පත්‍රිකාව මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වන පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට අදාල ගැසට් පත්‍රයට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර අත්සන් කර බවට අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඒ අනූව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේදී පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරෙනු ඇති.

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුන විසුරුවාහැරීමේ ගැසට් නිවේදනය රජයේ මු ද්‍රණ සංස්ථාව වෙත යොමුකර තිබෙනවා. ඒ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට නියමිත ය. මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය ලෙස 4-25 දා නම් කර තිබෙනවා.

Related Posts