ලෙබනනයේ සරාගී වූ පොලිස් කාන්තාවෝ – පොලිස් කාන්තාවන් ලස්සන කරන්න රජය කරපු දේ

1965

ලෙබනනයේ බ්‍රෝමැන්නා නගරයට පිවිසෙන ඔබට සරාගී ඇඳුමින් සැරසුණු පොලිස් කාන්තාවන් දුටුවොත් පුදුම වෙන්නට එපා. ඔවුන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව අයම තමයි.එ් නගරයේ පොලිස් කාන්තාවන්ගේ නිල ඇඳුම වෙනස් කළේ බ්‍රෝමැන්නා නගරාධිපතිවරයාගේ අදහසකට අනුවයි.කළුපැහැති කොට කලිසමකින් හා ටී ෂර්ටයකින් සැරසී සිටින පොලිස් කාන්තාවන් තව තවත් ආකර්ෂණීය වන්නට මේකප්වලිනුත් සැරසිලා නගරය පුරා රාජකාරියේ නිරත වෙලා ඉන්නවා.

නගරාධිපතිවරයා මේ විදියට පොලිස් කාන්තාවන් ලස්සන කරන්න පියවර ගෙන ඇත්තේ සංචාරකයන් බහුලව ගැවසෙන මෙම නගරයට තව තවත් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය ගතයුතු නිසාමලූ.

‘මධ්‍යධරණී කලාපයේ රටවල සියයට අනූවක්ම කාන්තාවන් අඳින්නේ කෙටි කලිසම. ලෙබනනයේ අපි වෙනස් විය යුතුයි. බටහිරට අප ගැන ඇති නීරස ප‍්‍රතිරූපය වෙනස් කළයුතුයි’ එහෙම කියන්නේ බ්‍රෝමැන්නා නගරාධිපතිවරයා.මේ කොහාම වුණත් සරාගී වී ඇත්තේ පොලිස් කාන්තාවන් පමණක් බවටත් මේ ක‍්‍රියාව අනුමත කළ නොහැකි බවටත් සමාජ ජාල තුළ දැඩි විවේචනයටත් ලක්වෙමිනුයි තියෙන්නේ.