පිරිමින්ට , කාන්තාවන්ට ඒ ඒ අවශ්‍යතා වලට ලිංගික සහකරුවන් හොයලා දෙන සැලෝන් වල ඔබ නොදුටු පැත්ත

5823
ගොඩක් කාන්තාවන්ට සැලෝන් කියන්නේ නැතිවම බැරි දෙයක්. එත් මේ කථාව අදාල වෙන්නේ සමහර සැලෝන් වලට විතරක් කියලත් මතක තියා ගන්න. සැලෝන් වල අදායම් මාර්ගය හැඩ වැඩ කරලා ගන්න මුදල්ම කියලා ඔබ හිතන් හිටියනම් වැරදියි. මේ කියන්න යන්නේ සැලෝන් වල හොරාට හොරා කරන ලිංගික ජාවාරම ගැනයි.

මෙහි පළමු ආකාරය වෙන්නේ ගණිකාවන් හා ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධ කරන මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් සැලෝන් එක කටයුතු කිරීමයි. ඇතැම් විට ගණිකාවන්ගේ ජායාරූප සහිත ඇල්බමද ඔවුන් සතුව ඇත.

මෙහි දෙවැනි ආකාරය වන්නේ සැලෝන් එකට හැඩ වීමට පැමිණෙන කාන්තාවන් සමග කුළුපග වන සැලෝන් අක්කලා ඔවුන්ට අමතර අදායම් මාර්ගයක් ලෙස පෙන්වමින් මෙම ලිංගික ජාවාරමට සම්බන්ධ කර ගැනීමයි. ඊට අමතර සැලෝන් වල වැඩ කරන තරුණියන්ටද මේ සඳහා සම්බන්ධ වීමට බලකිරීමට සැලෝන් හිමිකරුවෝ කටයුතු කරයි.

මෙහි තුන්වැනි ආකාරය පිරිමි ගණිකා සේවය හා සම්බන්ධ වී ඇත. මෙහි ඉලක්කය වන්නේ ධනවත් මැදිවියේ කාන්තාවන්ය. ඔවුන්ගේ ලිංගික අවශ්‍යතා සඳහා පුරුෂයන් සම්බන්ධ කරවා දීම සැලෝන් එක මගින් සිඳු වේ.

මෙහි සිව් වන ආකාරය වෙන්නේ සැලෝන් එක මගින් කාන්තාවන්ට අවශ්‍ය ලිංගික කෙලි බඩු, ඇතැම් පවුල් සැලසුම් ඖෂධ වගේම ලිංගික උත්තේජක විකිණීමයි.

ඉතින් වර්තමානයේ ලාංකීය කාන්තා ඔබ සැලෝන් වලට යාමේදී මීට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි නේද?

උපුටාගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්