අද සිට දුම්රියේ මේ දේවල් බැ , මේ සතිය සෝදිසියෙන් ඊට පස්සේ අහුවුනොත් නඩු

11450

දුම්රිය ස්ථානවල හා දුම්රිය මැදිරි තුළ යාචක වෘත්තියේ නිරත වන පුද්ගලයන් හා අනවසර වෙළෙඳාම සිදු කරන්නන් අද (01දා) සිට ඉවත් කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

සතියක කාලයක් තුළ දුම්රිය ආරක්‍ෂක හමුදාව විසින් මෙම ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ලබන බවත්, ඉන් පසුව නඩු පැවරීම සිදු කරන බවත් දුම්රිය සාමාන්‍යධිකාරී ආචාර්ය විජය සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ගිය වසරේදී රුපියල් කෝටි 760 ක පාඩුවක් ලබා ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ අලුත්ම වාර්තාවක සඳහන් වේ.

දුම්රිය සේවය ඊට කලින් වසරේ (2016) සිදු වූ පාඩුවට සාපේක්ෂව ගිය වසරේ සිදු ව ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටි 80 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව එම වාර්තාවේ සඳහන් වේ.ඒ අනුව දුම්රිය සේවය 2016 වසරේ ලබා ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටි 680කි.

මේ අතර දුම්රිය සේවයේ ආදායම ද  ගිය වසරේ දී රුපියල් කෝටි 650 කින් අඩු වී ඇත‍.දුම්රිය සේවයේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලට බාධා ඇතිවන ආකාරයට දුම්රිය සේවකයින් ක්‍රියාත්මක කළ අනපේෂිත දුම්රිය වැඩ වර්ජනය නිසා ආදායම මෙසේ අඩුවීමට බලපෑ බව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු වාර්තාවේ සඳහන් වේ.දුම්රිය සේවයේ මෙහෙයුම් වියදම ද ගිය වසරේ දී සියයට 5.1 කින් ඉහළ ගොස් තිබිණි.