මත්තලින් ගිය එකම ගුවන් යානයත් නවතියි – සේවය අත්හිටුවන්න හේතු කාරණා මෙන්න

988

මත්තල ගුවන් තොටුපොළ හරහා ක්‍රියාත්මක වූ එකම ගුවන් සේවාව වූ ෆල්යි ඩුබායි සේවාවද මත්තල සිට සිදුකරන සිය ගුවන් ගමන් වාර අත්හිටුවා තිබේ.

පසුගිය සතියේදී පටන් ඔවුන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ වාණිජ හා ගුවන් යානාහි ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳව සළකා බලමිනි.

මත්තලදී නිරන්තරයෙන් කුරුල්ලන් ගුවන් යානාවේ ගැටෙන බව ෆ්ලයි ඩුබායි සේවාව පවසා තිබේ.මේ හේතුවෙන් තම සමාගමට පාඩු සිදුවන බව පවසමින් ෆ්ලයි ඩුබායි ගුවන් සේවය අදාළ ඉල්ලීම කර තිබුණි.

ගුවන් වාර පැවැත්වෙන දිනකදී මත්තල දක්වා එම ගුවන් සේවය භාවිත කරන මගීන් සංඛ්‍යාව 13 ත් 15 ත් අතර සංඛ්‍යාවකි.

ෆ්ලයි ඩුබායි ගුවන් යානාවල අවස්ථා 26 කදී පමණ කුරුල්ලන් වැදීමේ සිද්ධීන් ද වාර්තා වීම මීට තවත් හේතුවක් බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.