ගොසිප්

අවවාදයයි, හැකි ඉක්මණින් ඉවත්වන්න – කැළණි ගඟ පිටාර ගැලීමත් ඇරඹෙයි

ඉදිරි පැය 48 ඇතුළත දිවයිනේ සෑම ගංගාවක් ආශ්රිතවම මහා ගංවතුර තත්වයක් ඇතිවිය හැකි බැවින් වහාම සිය නිවෙස්වලින් ඉවත් වී ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යන මෙන් ගංගා ආසන්නයේ වෙසෙන සියලුම පවුල්වලින් ආණ්ඩුව ඉල්ලීමක් කරයි.

Loading...

ගංවතුර තර්ජනය පවතින සෑම ප්රදේශයකම පාසල් වසා දමා, අවතැන්වන ජනතාවට එම පාසල්වල නවාතැන් පහසුකම් සපයා ඇති බවත් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

මේ අතර කැළණි ගඟ පිටාර ගැලීම ඇරඹී තිබෙන බව වාර්තාවනවා.සීතාවක, කොලොන්නාව, හෝමාගම සහ කඩුවෙල පහත්බිම්වල වෙසෙන ජනතාවට එම ප්රදේශවලින් ඉවත්වන්නැයි කොළඹ දිස්ත්රික් ලේකම්වරයා පවසනවා.විපතට පත් ප්‍රදේශවල ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන ස්ථානයේ දුරකථන අංක හා අදාල ප්‍රදේශය භාර නිලධාරීන්ගේ විස්තර පහතින් දැක්වේ.

01 අයි කේ ඒ නන්දසිරි – කොළඹ
011 2325511 / 011 2437242 / 0778819389

02 ඒ සෙදේරා – ගාල්ල
091 2247175 / 091 2247175 / 077 1761692

Loading...

03 කුමාරසිරි- ගම්පහ
033 2234142 / 033 2222900 / 077 4342786

04 ක්‍රිෂාන් – කලුතර
077 6368763

05 විදානගේ – මාතර
041 2222284 / 041 2222234 / 071 8245180

06 කේ. කුමාර- රත්නපුර
045 2222233
045 2222140

පුලුවන්නම් ශෙයා පාරක් දාන්න ඒ ඒ පැති වල ඉන්න අයට දැනගන්ඩ වෙන මොකුත් ඕන්නෑ

Related Posts