සයුරෙන් එහා පුවත්

මිස් ඉතාලියා රූ රැජින වෙන්න කිරුළ හිමිකරගත් ලංකාවේ සුරූපිණිය

ඉතාලියේ පාදුවා නගරයේ ජීවත්වන ලාංකික තරුණියක් එරට මිස් ඉතාලියා තරගාවලියට සමගාමීව පැවැති මිස් වෙනෙතෝ පළාත් තරගාවලියේ පළමු ස්ථානය දිනාගෙන ඇත.

ඉතාලි ජාතික තරුණියන් 28 දෙනෙකු අබිබවා මෙම කිරුළ හිමි කරගෙන ඇත්තේ පාදුවා නගරයේ තම මාපියන් සමග ජීවත් වන සෙව්මි තාරකා ප්‍රනාන්දු නැමති තරුණියයි.

ඉකුත් 11 දා  පාදුවා නගරයේ කම්පෝසම්පිරියෝ ප්‍රදේශයේදී මෙම තරගය පවත්වා ඇති අතර, වෙනෙතෝ පළාත නියෝජනය කරමින් මිස් ඉතාලියා තරගයට මෙම ලාංකීක තරුණිය සුදුසුකම් ලබා තිබේ.

ඉතාලියේ සියලුම පළාත් වලින් මේ වන විට මිස් ඉතාලියා තරඟය සදහා තෝරාගැනීම් සිදු කරන ලබනවා.1939 වර්ෂයේදී ඉතාලියේ ආරම්භ කරන ලද මිස් ඉතාලියා රූ රැජින තරගය මුළු ලෝකයේම අවධානය යොමු කරන තරඟ වලින් ප්‍රමුඛස්ථානය ගනියි.

සෙව්මි තාරකා ප්‍රනාන්දු ජයග්‍රහණය කල මිස් ඉතාලියා  රූ රැජින වෙනෙතෝ පළාත් තරගාවලියේ ජායාරූප පහතින් නරඹන්න