ක්‍රිඩා පුවත්

පාපැදි තරඟ සදහා නීති වෙනස් වෙයි – තරඟකරුවන්ට සහයෝගයට පෝෂණ කලාප

ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනය විසින් පසුගියදා පැවැති විධායක කමිටු රැස්වීමේදී ගන්නා ලද තීරණයක් අනුව මින් ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන සෑම පාපැදි තරගයක්ම සංවිධානයේදී, එම තරගය පසුපස ආධාරකරුවන්ගේ යතුරු පැදි හා වෙනත් වාහන ලුහුබැඳීම තහනම් කිරීමටත්, ඊට විකල්ප විසඳුම් ලෙසින් තරග සංවිධායකයන්ට උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කිරීමටත් පාපැදි සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ.

මේ පිළිබඳව පොලිස්පතිතුමා හා ජ්‍යෙෂ්ඨ  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති (රථවාහන) දැනුම්වත් කර සියලු පොලිස් ස්ථාන වෙත ඒ පිළිබඳ නව චක්‍ර ලේඛයක් යැවීමට හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය අනෙකුත් පාර්ශ්ව දැනුවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනය අද (09දා) පියවර ගත්තේය. ඒ අනුව ඉදිරියේදී මෙරට පාපැදි තරග පැවැත්වෙන අවස්ථාවලදී පාපැදි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ආධාර උපකාරය හා විනෝදය පිණිස ඔවුන්ගේ පිටුපසින් ධාවනය කරන යතුරුපැදි හා වාහන තහනම් වනු ඇත.

මෙම තීරණයත් සමග පහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ තුළින් පාපැදි ක්‍රීඩාව වඩාත් ඉහළ ප්‍රමිතියකින් සංවිධානය කළ හැකි බව පාපැදි සම්මේලනය දන්වා සිටී

1. ශ්‍රී ලංකාවේ පාපැදි තරග ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුතුව සංවිධානය හා මෙහෙයවීමට හැකිය.

2. සෑම ක්‍රීඩික ක්‍රිඩිකාවකටම සමාන ලෙස ආධාර උපකාර ලබාගැනීමට හැකිවීම හා තරගකරුවන්ට, ආධාරකරුවන් හෝ ක්‍රීඩා සමාජවලට ඒ සඳහා දැරීමට සිදුවන වියදම් අඩු වේ.

3. පාපැදි තරග පැවැත්වෙන අතරතුර මහජනතාවට මුහුණදීමට සිදුවන අපහසුතා මගහරවා ගැනීම හා ඒ තුළින් පාපැදි ක්‍රීඩාව කෙරෙහි මහජනතාවගේ ප්‍රසාදය හා ආකර්ෂණය දිනාගැනීමට හැකිවේ.

4. පරිසර හිතකාමී ක්‍රීඩාවක් වන පාපැදි ක්‍රිඩා තරග සංවිධානයේදී අවම වාහන සංඛ්‍යාවක් යොදා ගැනෙන අයුරින් මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයටත්, රටටත් පූර්වාදර්ශයක් ලබාදීමට හැකිවේ.

5. තරග විනිසුරුවන්ගේ කාර්යයභාරය පහසු කිරීම හා ඒ තුළින් තරග විනිශ්චය ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒමට හැකිවේ.

6. තරගයට පරිභාහිර පාර්ශ්වයන්ගෙන් තරගයට සිදුවිය හැකි බාධාවන් වළක්වමින් තරග මෙහෙයවීමට හා නිසි ආරක්‍ෂාව ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසියටද පහසු වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රතිලාභ අත්කර ගැනීම සඳහා පාපැදි තරග පසුපස හඹා යන ආධාර යතුරුපැදි හා වෙනත් වාහන ධාවනය තහනම් කිරීම හා සමගාමීව පාපැදි තරග සංවිධායකයන් විසින් පහත සඳහන් නිතී හා කොන්දේසි අනුව එම තරග සංවිධානය කිරීමට පාපැදි සම්මේලනය උපදෙස් ලබා දී ඇත.

1. පාපැදි තරගයක් සංවිධානය කිරීමේදී හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම එම තරගය ධාවන වටයක (අවම කි.මී. 10ක ) සංවිධානය කළ යුතුය. එම ධාවන වටයේ සුදුසු ස්ථානයක මාර්ගයේ වම්පස මීටර් 100ක පමණ ප්‍රදේශයක් ‘පෝෂණ කලාපය’ ලෙස සලකුණු කළ යුතු වේ. මෙම පෝෂණ කලාපයේ සිට ආධාරකරුවන්ට විනිසුරුවන්ගේ අධීක්‍ෂණය යටතේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ආධාර කළ හැකි වේ.

2. ආරම්භය හා අවසානය නගර දෙකක් අතර හෝ එක් ස්ථානයකින් ආරම්භ කර එම ස්ථානයෙන්ම අවසන් වන ලෙස එක් ධාවන මාර්ගයක තරගය සංවිධානය කිරීමේදී තරග මාර්ගයේ තරගය ආරම්භ කර කී.මි. 40කට පසු හා අවසාන කි.මි. 20ට පෙර මීටර් 100ක ප්‍රදේශයක් සහිත ‘පෝෂණ කලාප’ අවම වශයෙන් 02ක් සංවිධායකයන් විසින් සූදානම් කළ යුතු අතර, ආධාරකරුවන් එම ස්ථාන සඳහා ප්‍රවාහනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.

3. මාර්ග (Road) තරග සඳහා ඉහත සඳහන් පරිදි තරග සංවිධානය සිදු කිරීමට අතිරේකව ‘පොදු තාක්ෂණික සේවා’ වාහන සංවිධායකයන් විසින් සැපයිය යුතුවේ. ඒ අනුව අවම වශයෙන් පොදු තාක්‍ෂණික සේවා මෝටර් රථ හෝ කැබ් රථ දෙකක් තිබිය යුතුය. එමෙන්ම තරගය පිටුපසින්ම යන Broom වාහනයේද පොදු තාක්‍ෂණික සේවා ලෙස අවම වශයෙන් අමතර රෝද තිබිය යුතුය.

4. මාර්ග (Road)  තරග සඳහා පළමු ශ්‍රේණියේ (Road) පාපැදි තරග කණ්ඩායම් සහභාගිත්වය අනුව පැවැත් වීමේදී සංවිධායකයන් විසින් කණ්ඩායමකට එක් වාහනයක් බැගින් සැපයිය යුතු අතර, පොදු තාක්‍ෂණික සේවා මෝටර් රථ අවම වශයෙන් 02ක් සංවිධායකයන් විසින් සැපයිය යුතු වේ.

ඉහත සඳහන් නව නිතී රිති අනුව මෙම මාසයේ සිට පැවැත්වෙන සියලුම පාපැදි දිස්ත්‍රික් ශූරතා පාපැදි තරගද, ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මගින් පැවැත්වෙන පළාත් හා ජාතික මහ ක්‍රීඩා උළෙල පාපැදි තරගද, පාපැදි සම්මේලනය විසින් මෙහෙයවන සියලුම තරගද පැවැත් වීමට කටයුතු කෙරේ.