ගොසිප්

විනිසුරු මඩුල්ල පුදුම කරමින් වැඩ පෙන්වූ 76ක් වයස විජේසූරිය මහතාගේ අපූරු වාදනය

ලංකාවේ මෙන්ම ලෝකයේ පුරා රූපවාහිනි නාලිකා වලින් සංවිධානය කරන ලබන එක එක දක්ෂතා තියෙන පිරිස තෝරාගෙන කරන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.මෙම වැඩසටහන් ඇත්තටම ගොඩ දෙනක් අතර අතිශයින්ම ජනප්‍රියයි.ලංකාවෙත් ප්‍රධාන පෙලේ රුපවාහිනී නාලිකා සියල්ලේම එවැනි වැඩසටහන් රැසක් විකාශනය වෙනවා.

ඒ අතර සිරස නාලිකාවේ විකාශය වන Sri Lanka’s Got Talent වේදිකාවට අපූරු අපූරු දක්ෂයින් පැමිණෙනවා.මේ වැඩසටහනට අපූරු පුද්ගලයෙක් පසුගිය සතියේ පැමිණියා. ඔහු නමින් විජේසූරිය. විජේසූරිය මහත්මාට අවුරුදු 76ක් වනවා.ඒ වුණාට එතුමාගේ වාදනය නම් තවම තරුණයි. මග තොට ගමන් ගන්නා බොහෝ දෙනෙක් මේ විජේසූරිය මහත්මාව හඳුනනවා.ඒ තමයි විජේසූරිය මහතා පාරේ ගමන් ගන්නා මගීන්ව සතුටු කිරීමට සංගීතය වාදනය කරන නිසා.

විජේසූරිය මහතාගේ අපූරු වාදනය පහතින්.