ක්‍රිඩා පුවත්

බාලිකා පාසල් වල බිග් මැච් කරොත් වාසි පිට වාසි – මෙන්න ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් අපූරු තීන්දුවක්

බාලිකා පාසල් සදහා මහා ක්‍රිකට් තරගාවලි සංවිධානය කරන බාලිකා පාසල් සදහා අපූරූ දීමනාවක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබේ.මේ අනුව 2018 වසරේ සිට බාලිකා පාසල් 30ක මහා ක්‍රිකට් තරගාවලි සදහා රුපියල් ලක්ෂයක අනුග්‍රාහකත්වයක් දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

Loading...

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙහි අරමුණ වන අතර පාසල් සමයේම සිටම ජාතික මට්ටමට ගැලපෙන දක්ෂ ක්‍රීඩීකාවන් නිර්මාණය කිරීමට පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග , බාලිකා පාසල් වලට ව්‍යාප්ත කිරීම ඉවහල් වනු ඇති බවට විචාරකයන් මත පල කර තිබුනා.

2017 වසරේ බාලිකා පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගවලට කණ්ඩායම් විස්සක් සහභාගී වූ අතර මේ වසරේ එම පාසල් ප්‍රමාණයට අමතරව තවත් පාසල් දහයක් බාලිකා මහා ක්‍රිකට් තරගවලට එකතු වී ඇත. ඒ අතර යාපනය, මඩකලපුව හා ත්‍රිකුණාමලය යන ප්‍රදේශවල පාසල් ද වේ. කොළඹ, මහනුවර, කළුතර, ගම්පහ, අම්පාර, බදුල්ල, මාතර හා අනුරාධපුර යන දිස්ත්‍රික්කයන් හි බාලිකා පාසල් ද මෙවර අන්තර් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග පවත්වනු ලැබේ.

බාලිකා පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග සඳහා පමණක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ වසරේ දී රුපියල් මිලියන දෙකක මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන්කර ඇත. එසේම මහා තරගවලට සහභාගී වන සියලුම පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වලට ක්‍රීඩා උපකරණ ද බෙදා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කාන්තා ක්‍රිකට් අංශයේ ප්‍රධානි වන අප්සරා තිලකරත්න මහත්මිය ප්‍රකාශ කර තිබේ. ලෙදර් ටේප් පන්දුවලින් හා ටෙනිස් පන්දුවලින් මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වෙන අතර, හැකි තරම් දුරට ලෙදර් පන්දුවලට ද ඉක්මනින්ම හුරුවන ලෙසට එම පාසල්වලට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව තිලකරත්න මහත්මිය වැඩිදුරටත් පවසා ඇත

Loading...

Related Posts