සයුරෙන් එහා පුවත්

සල්මාන් ඛාන් වසර 5 කට හිරේ

1998 වසරේදී චිත්‍රපටයක් තිර ගත කර අතරතුළදී මුවන් දෙදෙනෙක් මැරීමේ චෝදනාවකට වරදකරු වූ ඉන්දීය සුපිරි නළු සල්මාන් ඛාන් වසර 5කට සිර ගත කිරීමට ජෝඩ්පූර් අධිකරණය තීරණය කළේය.

Loading...

ඒ එම නඩුවට අදාළ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරමිනි. සුපිර නළුවා ජෝඩ්පූර් බන්ධනාගාරයට රැගෙන ගොස් ඇත.

නඩු තීන්දුවට අදාළව සල්මන් ඛාන් ඇප අයදුමක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එය සිකුරාදා දිනයේදී විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.

Loading...

Related Posts