දේශීය පුවත්

ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්ගේ අරුම පුදුම පඩි වැඩි වීම

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයාගේ වැටුප  රුපියල් 358,154 .00ක සිට රුපියල් 850000ක් දක්වා වැඩිකර ගෙන වංචාවක් සිදුකරගෙන ඇතැයි ‘පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය’ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Loading...

එම වැටුප් වැඩිකිරීම 2017 වර්ෂයේ හෝ ඊට ආසන්න දිනකදී නිසි ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය නොකරමින් සිදුකර ඇති බවත්, ඒ සඳහා හිඟ වැටුප් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ හතළිහකට ආසන්න මුදලක් ලබා ගෙන ඇති බවත් ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිල්ලේ දැක්වේ.

පහතින්  පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රන්ජිත් විතානගේ මහතා මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් තොරතුරු විමසා යැවූ ලිපිය සහ ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රන්ජිත් විතානගේ මහතාට එවන ලද පිළිතුරු ලිපිය

Loading...

 

Related Posts