සුබ අසුබ පලාඵල

මේ සතිය ඔබට සුබ වෙන්නේ මෙහෙමයි ( අප්‍රේල් 02 – අප්‍රේල් 07)

මේෂ – හිතමි තුරු ආශ්‍රය ලැබේ
තමාගේ වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කර ගැනීමේදී හිත මිතුරු ආශ්‍රය ලැබිම තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. මිල මුදල් ලබා ගැනීමට මාර්ගයන් කිහිපයක් මතු කළ හැකි බැවින් ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියා කළ යුතුය. ගෙදරදොර කටයුතු ඉතා යහපත් අන්දමින් ඉටුකර ගනී. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අය අලුත් විෂයයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගනී. තරුණ තරුණියන් අතර අලුත් හිත මිත්‍රතා වර්ධනය වේ. විටෙක වැඩිහිටි විරෝධතා ඉස්මතු කළ හැක. උෂ්ණාධික රෝග, උදරාශ්‍රිත පීඩා, වැටීම්, තැළීම් තුවාල යනාදියෙන් ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය :09

වෘෂභ – බාධා සහිතයි
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා, අවහිරතා, ගැටලු ඉස්මතු කළ හැක. කෙසේ වුවත් විටින් විට කරගෙන යන කටයුතුවල කිසියම් ප්‍රගතියක් උදාකර ගනී. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ශුභදායක බවක් උදා කළත් වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි බැවින් කල්පනාකාරීව ක්‍රියා කළ යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. විටෙක සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි.ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 06

මිථුන – සමපලයි 
අමුතු අලුත් දේවල් පිළිබඳ ඉගෙනීමට කටයුතු සැලසේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී කිසියම් දියුණුවක් ලබා ගනී. අමුතුවෙන් ආරම්භ කරන කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ලබයි. වෘත්තීය අංශයේ දී කෙසේ වුවත් අන්‍යයන්ගේ ආධාරයද, උපකාරයද ලැබේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් යහපත් වුවද, විටෙක අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් තුළ වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි.මිල මුදල් පාලනයට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් කිරීමට සිදු වේ. අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගනී.
ඒ ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළිනි. ගෙදරදොර කටයුතු කරගෙන යාමේදී තරමක් ප්‍රවේශම් සහිත වන්න. ස්නායුගත රෝග, නහර දුර්වලතා මතු කළ හැක.ජය වර්ණය :කොළ,ජය අංකය :05

කටක – වියදම් අධිකයි 
මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉතාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. අනපේක්ෂිතව හට ගන්නා සිද්ධීන් තුළ වියදම් ඉහළ යා හැකි අතර ණයතුරුස්වීමේ ඉඩක්ද පවතී.වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී හා උසස් නිලධාරින් සමග කටයුතු කිරීමේදී තරමක් සැලකිලිමත් විය යුත්තේ ය. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ.දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුත්තේ ය. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය:ක්‍රීම්පාට, ජය අංකය :02

සිංහ – මිතුරන් තමා පැමිණේ 
ස්ථිර ගති සහ ස්ථිර සැලසුම් තුළ කටයුතු කරමින් වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකර ගනී. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික ලාභ ලබයි. මිල මුදල් ලැබිම අතින් අයහපත් නොවේ. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂය තරමක් ඉහළ යයි. ගෙදරදොර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. තමාගේ දරුවන් ගැන සැලකිලිමත් වන්න. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සලසා ගනී. ආගමික අංශයට නැඹුරුවීම තුළ සහනයක්ද ලබයි.ජය වර්ණය :රතු, ජය අංකය : 01

කන්‍යා – බලා‍පොරොත්තු ඉටු වේ 
ගෙදර දොර කටයුතු මෙන්ම යුග දිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් බාධා ප්‍රමාදතාවන්ට ඉඩ නැත්තේද නොවේ. ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල නියුක්ත වීමේදී ඔබේ කටයුතුවලට බාධා ඉස්මතු කළත් අන්‍යයන්ගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගනු ඇත. මිල මුදල් ලැබිමේදී යහපත්ය. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත් වේ. ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබේ. ආගමික සහ සමාජයීය කටයුතුවල යෙදීම තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලබයි.ජය වර්ණය:කොළ,ජය අංකය : 05

තුලා – මිශ්‍රපලයි 
මිල මුදල් ලැබිම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ තත්ත්වයක් හිමි වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වඩාත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා කර ගනී. ආදායම් ලැබුණද යම් යම් කටයුතුවල ඉස්මතු වීම තුළ වාසි සහගත තත්ත්වයක්ද උදාකරයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. විටෙක ආකූල ව්‍යාකූලතාවන්ට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට බාධා, අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අය ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ ක්‍රියා කළ යුතුයි.
ජය වර්ණය:නිල්,ජය අංකය :06

වෘෂ්චික – අලුත් මිතුරන් ඇති වේ 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගනී. විවිධ අංශයන්ට නැඹුරුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලැබිය හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදීසිටින අයට ශුභදායක වේ. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. කෙසේද වුවත් මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න.ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. අලුත් මිතුරන් ඇති වේ. ඔවුන්ගෙන් විශේෂ ඵල ප්‍රයෝජන ලැබිය හැක. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වැටීම්, තැලීම් තුවාල පීඩාදියට ඉඩ පවතී.ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය :09

ධනු – සමපලයි
ඇතැම් කටයුතුවලදී සුළු වශයෙන් වුවද මිල මුදල් ලාභ ලැබිමේ ඉඩ පවතී. නොඑසේ නම් ස්වකීය උත්සාහය තුළ ආදායම් මාර්ග වැඩිදියුණු කරගත හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කරන්න. දෝෂාරෝපණයන්ට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි නිසා තරමක් ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද කියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට බාධා එල්ල විය හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කල්පනාකාරී වන්න. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. ගමන් බිමන්වලදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වැටීම්, තැලීම් තුවාල අනතුරු පීඩාදියට ඉඩ පවතින බැවිනි.ජය වර්ණය:රන්වන්,ජය අංකය :03

මකර – තත්ත්වය උසස් වේ 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගනී. අලුත් කටයුතු කිහිපයකට හිත යොමුවන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් සැලසුම් කිහිපයක්ද සකස් වේ. උසස් අයගේද ඉහළ නිලධාරින්ගේ ද ආධාරය, උපකාරය ලැබේ. ඒ තුළ තමාගේ කටයුතු ලෙහෙසියෙන් සිදුකර ගනී.වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය.සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන්න.ආගමික සහ සමාජයීය අංශයන්ට නැඹුරු වීම තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලබයි.ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය :08

කුම්භ – මිශ්‍රපලයි 
තම කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වේ. ඒ තුළ උසස් නිලධාරින් සමග කටයුතු කිරීමට යාමේදී දෝෂාරෝපණයන්ට ලක්විය හැක. වෘත්තීය සහ රැකියා ක්‍ෂේත්‍රයේ දී උනන්දුවෙන්ද කැපවීමෙන්ද යුතුව ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභ ප්‍රයෝජන ගෙන දේ. ගෙදර දොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සලසාගත හැක. උෂ්ණාධික උදරාශ්‍රිත රෝග, සෙම් කෝප මුල් වූ රෝගාදියට ඉඩ පවතී.ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය :06

මීන – ප්‍රවේශම් වන්න 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා අංශයේදී වුවද විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලු ඉස්මතු විය හැකි බැවින් ඉතාමත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. දෝෂාරෝපණයන්ට ලක්විය හැකි බැවිනි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී වඩාත් කල්පනාකාරී වන්න. වියදම් පක්ෂය ඉහළ යන අතර ණය තුරුස්වීමේ ඉඩක්ද පවතින බැවිනි. ගෙදරෙදාර කටයුතුවලදී විටින් විට සමගිය සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි බැවින් කල්පනාකාරී වන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. තමාගේ සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න. උෂ්ණාධික රෝග, ‍ලේ දූෂ්‍යාබාධ බලපෑ හැකි බැවිනි.ජය වර්ණය:රන්වන්,ජය අංකය : 03