දේශපාලන

ජනපති අශ්වයා ගියාට පසු ස්තාලය වහයි – breaking News

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අමාත්‍ය ධුරය හොබවන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශය යටතට 2015 අගෝස්තු මාසයේ සිට පත් කර තිබූ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම් පත් හා විනිමය කොමිසම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුදල් යළි අමාත්‍යංශයට පවරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (28) විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇත.

එම නිවේදනයෙහි සඳහන් වන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 43 වන ව්‍යවස්ථාවේ (1) අනු ව්‍යවස්ථාව අනුව තමන් වෙත පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කරමින් 2015 සැප්තැම්බර් 21 දින 1933/13 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලදුව වරින් වර සංශෝධනය කරන ලද නිවේදනය 2018 මාර්තු 28 වන දින (අද) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තව දුරටත් සංශෝධනය කරන බවය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අමාත්‍යංශය අතර තිබූ නිල සබඳතා අද සිටම අහෝසි වන ඇත.