සුබ අසුබ පලාඵල

මේ සතිය ඔබට සුබ වෙන්නේ මෙහෙමයි (මාර්තු 26 – මාර්තු 31)

මේෂ ලග්නය – බාධා සහිතයි 
පවු‍ලේ අය අතර යම් යම් අසමගිතාවලට ඉඩ පවතින බැවින් ඔවුන් සමග කටයුතු කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කල්පනාකාරී වන්න. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. නමුත් වියදම් තත්ත්වය ඉහළ යන නිසා තරමක් විමසිලිමත් විය යුතුය. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගම ධර්මයට නැඹුරුවී ක්‍රියා කිරීම තුළ කිසියම් අන්දමක සහනයක් ද සැනසීමක් ද උදාකරනු ඇත.ජය වර්ණය : රතු ජය අංකය : 09

වෘෂභ ලග්නය: – වියදම් අධිකයි 
වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කර ගෙන යාමේදී විටින් විට ප්‍රමාදවීම්, ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදා කළ හැකි නිසා තරමක් කල්පනාකාරීවද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කිරීම තුළ පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා කරනු ඇත. ආර්ථික වශයෙන් මිල මුදල් ලැබිම යහපත් වුවත් වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී නොවුවහොත් ණය තුරුස්වීමේ ඉඩක් ද පවතී. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. විටෙක සමගිය සාමයට බාධා එල්ල විය හැක. ප්‍රවේශම් වන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් යුතුව ක්‍රියා කරන්න. ඉගෙනීමේ යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක.ජය වර්ණය : නිල් අංකය 6

මිථුන ලග්නය – සමපලදායකයි 
ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ද යුගදිවිය ගත කිරීමේදී වචන පාවිච්චි කිරීමේදී ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුය. නොඑසේ නම් ආකුලතා ව්‍යාකූලතා හැකි බැවිනි. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරනු ඇත. මිල මුදල් ලැබිම අතින් අයහපත් නොවේ. නමුත් වියදම් පක්ෂය කෙරෙහි ද අවධානයෙන් පසු විය යුතුයි. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවල නියුක්ත අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තරුණ තරුණියන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතා වර්ධනය වේ. තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. උෂ්ණාධික රෝග ‍ලේ දූෂණයෙන් උගුර බෙල්ල ආශ්‍රිත පීඩා බලපායි.ජය වර්ණය කොළ, ජය අංකය : 05

කටක ලග්නය – බාධා සහිතයි 
වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු සම්බන්ධයෙන් යම් යම් ගැටලුකාරී අවස්ථාවන්ට මුහුණදීමට සිදුවිය හැකි නිසා තරමක් බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළයුතුයි. උසස් නිලධාරීන්ගේ දෝෂාරෝපණ ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආදායම් ලැබිම අතින් අයහපත් නොවේ. වියදම් තත්ත්වය තරමක් ඉහළ යන නිසා මිල මුදල් ඉතිරිකර ගැනීම අසීරුය. ගෙදර දොර කටයුතුවලදී සමගිය සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි නිසා කල්පනාකාරී විය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. කෙටි ගමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.ජය වර්ණය: ක්‍රීම් පාට, ජය අංකය : 02

සිංහ ලග්නය – ගුණදායකයි 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ගුනදායකවේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසිසහගත තත්ත්වයක් උදා කෙරේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරනු ඇත. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. ගෙදර දොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුය. යම් යම් අවස්ථාවල ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු කළ හැකි නිසා තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලැබේ.ජය වර්ණය: රතු, ජය අංකය 01

කන්‍යා ලග්නය – යහපත්ය 
වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා මට්ටමකට සාර්ථක කරගත හැක. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ශුභදායකවේ. තමාගේ ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රවල කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ගෙදර දොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්වේ. ඔවුන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ලබයි. ආගමික අංශයට සහ සමාජීය කටයුතුවලට නැඹුරුවී ක්‍රියා කරයි. ඒ තුළ සහනයක් ද සැනසීමක් ද ලබයි. පී්‍රති උත්සවයන්ටද ප්‍රිය සම්භාෂණවලට සහභාගිවීමට සිදුවේ. තමාගේ සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය: නිල්, ජය අංකය: 05

තුලා ලග්නය – සමපලයි 
වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කර ගෙන යාමේදී විටින් විට අවුල් සහගත තත්ත්වයක් උදාකරයි. එමනිසා ඉතාමත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. මිල මුදල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගුණදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. ව්‍යාපාරික අංශයන්ගෙන් දියුණුවක් ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ලබයි. ආගමික අංශයට සහ සමාජීය අංශයන්ට යොමුවී ක්‍රියා කිරීම තුළ කිසියම් සහනයක් ලබාගනී.ජය වර්ණය නිල්, ජය අංකය: 06

වෘශ්චික ලග්නය: – බාධා මැද දියුණුව 
මිල මුදල් ලැබිම සම්බන්ධයෙන් ගුණදායකවේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබාගනී. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ගුණදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ලාභ ප්‍රයෝජන ලබාගනී. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු විය හැක. ස්වකීය උත්සාහය හා කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරනු ඇත. ගෙදර දොර කටයුතුවලදී සමගිය සාමය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. ඉගෙනීමේ යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ඵල ලැබිය හැක.ජය වර්ණය: රතු, ජය අංකය: 09

ධනු ලග්නය – උත්සාහය අවශ්‍යයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී වෘත්තීය අංශයේදී සාර්ථක බවක් ලැබිමට උත්සාහය හා කැපවීම තුළ සිද්ධ කර ගත යුතුයි. උසස් නිලධාරීන්ගේ දෝෂාරෝපණයන්ට විටෙක ලක්විය හැකි බැවිනි. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ගුණදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභ ප්‍රයෝජන අත්වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී යම්යම් බාධා අවහිරතාවන්ට ඉඩ නැත්තේද නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලය යොමුවේ. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහ තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. කෙටි ගමන්බිමන් කිහිපයක් යෙදේ. අනතුරු පීඩාදියෙන් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය: රන්වන්, ජය අංකය 03

මකර ලග්නය – ගුණදායකයි 
තරුණ තරුණියන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතා වර්ධනය වේ. හැඟීම්වලට වහල්ව කටයුතු කිරීමෙන් වැළකිය යුතුය. යුගදිවිය සම්බන්ධයෙන් ද ගෙදරදොර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ද සැලකිලිමත්වී ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී සුළු සුළු බාධා අවහිරතාවන්ට ඉඩ නැත්තේ ද නොවේ. ආර්ථික වශයෙන් නම් ගුණදායක වේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ගුණදායකයි.ජය වර්ණය: නිල්, ජය අංකය : 06

කුම්භ ලග්නය – බාධා සහිතය 
තමාට හෝ කලත්‍රයා ආදී පවු‍ලේ කෙනකුට හෝ අසනීපයක්, මානසික පීඩනයක් ඇතිකළ හැක. වෘත්තිය සහ රැකියා අංශවලදී උසස් නිලධාරීන්ගෙන් ද ස්වාමීන්ගෙන්ද බාධා කරදර ඇතිකළ හැක. එමනිසා බුද්ධිමත්වද විමසිලිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික හා මූල්‍යමය වශයෙන් ගුණදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් ලැබිය හැක. ගෙදර දොර කටයුතු සාමාන්‍යයි. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානය අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව උදාවේ.ජය වර්ණය: නිල්, ජය අංකය: 08

මීන ලග්නය – සමපලයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්ෂේත්‍රයේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදාකරයි. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී සැලකිලිමත්වන්න. නැතිනම් දෝෂාරෝපණයන්ට ලක්විය හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය ක්ෂේත්‍ර තුළින් කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාවන නමුත් විටෙක වියදම් පක්ෂය ඉහළයයි. ණය තුරුස්වීමට ඉඩ පවතින නිසා කල්පනාකාරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය වේ. සමගියට සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන තරමක් ප්‍රවේශම් වන්න. විටෙක සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි.ජය වර්ණය: රන්වන්, ජය අංකය: 03