සුබ අසුබ පලාඵල

මේ සතිය ඔබට සුබ වෙන්නේ මෙහෙමයි (මාර්තු 19 – මාර්තු 25)

මේෂ – අලුත් දේ ඉගෙනීමට ලැබේ
අලංකාරයට, සැප පහසුවට අවශ්‍ය දේ ලැබේ. ආදායම් තත්ත්වයේ කිසියම් සාර්ථක බවක් ගෙන දේ. අවට කරුණුවලින් කරදරකාරී තත්ත්වය අඩු වේ. සතුරු කරදර ඉස්මතු වුවත් ඒවා මැඬපවත්වාගෙන කටයුතු කළ හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී කිසියම් සාර්ථකත්වයක් උදා කරගනී. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ද ශුභයි. අධ්‍යාපන අංශයේ නියුක්ත අයට අලුත් දේවල් ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලැබේ. ස්වකීය උත්සාහය තුළ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි.ජය වර්ණය- රෝස, ජය අංකය- 09

Loading...

වෘෂභ – වාද විවාද සහිතයි 
ආර්ථික සහ මුදල්මය කටයුතුවලදී ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා නොවේ. ආදායමක් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ද ඉහළ යා හැකි බැවිනි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් ප්‍රවේශම් වන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ද ප්‍රවේශම් සහිතයි. වාද විවාදයන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවන බැවිනි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු, හවුල් කටයුතුවලදී ද තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා අවහිරතා මතු කළ හැකි බැවිනි. ඉගෙනීම් කරන අයටත් ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරනු ඇත. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ද ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය- නිල්, ජය අංකය- 06

මිථුන – ශුභා’ශුභ මිශ්‍රයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී උසස් නිලධාරින්ගේ අවධානය තමා වෙත එල්ල විය හැකි නිසා තරමක් ප්‍රවේශම් සහිතව ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආදායම් ලැබිම අතින් අයහපත් නොවේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග පාදා ගනී. රාහු දෙවැන්නේ සිටීම තුළ වියදම් පක්ෂය ඉහළ යාම තැන්පත් ධනයට හානිවීම වැනි දේවල් ඉස්මතු කරන නිසා තරමක් කල්පනාකාරීව ක්‍රියා කරන්න.ජය වර්ණය- කොළ, ජය අංකය- 05

කටක – ණයතුරුස්වීමට ඉඩ 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල නියුක්ත වීමේදී සිතේ තීන්දුවකට බැසීමට නොහැකි කරුණු ඇති වේ. ආදායම් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යන නිසා ණයතුරුස්වීමේ ඉඩ මතු කළ හැකි බැවින් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ධන හානියක් ඇති කරයි. කරගෙන යන කටයුතුවල බිඳවැටීමක් පෙන්වයි. බලා‍පොරොත්තු කිහිපයක් වෙනස් වේ. තමාට නොගැළපෙන අය සමග ආශ්‍රය කිරීමෙන් වැළකිය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි.ජය වර්ණය- ක්‍රීම්, ජය අංකය- 02

සිංහ – උත්සාහයෙන් දියුණුව 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී කරගෙන ආ කටයුතු අමුතුවෙන් ආරම්භ කරන කටයුතුවල ද කිසියම් සාර්ථක බවක් උදා කරයි. මිල මුදල් ලැබිම අතින් යහපත් වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාර කරන අයට නම් උත්සාහය තුළ දියුණුවක් උදා කර ගනි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්‍ෂේත්‍රයේදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කර ගනී. සමාජයට ප්‍රිය වේ. ආගමික අංශයන්ට නැඹුරුවීමක් ද පෙන්වයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක.ජය වර්ණය- රෝස, ජය අංකය- 01

Loading...

කන්‍යා – ආදායම් සරුයි 
ඥාති මිත්‍රාදීන් තමා සොයාගෙන පැමිණේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ උපකාරය ආධාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතුවල කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කර ගනී. ප්‍රිය සම්භාෂණ, උත්සවවලට සහභාගි වීමට ඉඩ ලැබේ. ආගමික අංශවලට ඒ සම්බන්ධ උත්සවවලට වැඩි නැඹුරුවක් ද පෙන්වයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ආදායම් වැඩි වේ. ගෙදරදොර කටයුතු සාර්ථක වේ. යුගදිවිය ගත කිරීමේදී සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය- කොළ, ජය අංකය- 05

තුලා  -සමපල 
මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ස්ථානගත වෙනස්කම් ඇති කළ හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට අහිතකර නොවේ. කිසියම් මට්ටමක ආදායමක් ලබයි. තනතුරු සහ තම තත්ත්වය උසස් කර ගැනීමට අනවශ්‍ය උත්සාහයන් ගැනීමට යාමෙන් වැළකිය යුතුයි. අන්‍යයන් සමග කටයුතුවල යෙදීමේදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුත්තේය. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසිලිමත් වන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් පසුවන්න. ආගමික අංශයට සමාජීය අංශයට වැඩි නැඹුරුවක් පෙන්වයි.ජය වර්ණය- නිල්, ජය අංකය- 06

වෘශ්චික – දියුණුවක් ඇතිවේ 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගනී. මෙහි දී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලබනු ඇත. ආදායම් ලැබිම අතින් ශුභයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග පාදා ගනී. මිල මුදල් ආයෝජනයට ඉඩ සැලසුණත් ඒවායේ ප්‍රතිඵල ලැබිම ප්‍රමාද වේ. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. විටෙක සමගියට සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැය වේ. කෙටි ගමන්බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. ආගමික අංශයට නැඹුරු වී තම කටයුතු සාර්ථක කර ගනී.ජය වර්ණය- රෝස, ජය අංකය- 09

ධනු – බාධා සහිතයි 
සෙනසුරු, කුජ ලග්නයේ ගමන් කිරීම තුළ විටින් විට තම කටයුතුවලට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි නිසා ඉතාම විමසිලිමත්වද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ආදායම් ලැබිම අතින් අයහපත් නොවේ. ආදායමක් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය තරමක් ඉහළ යා හැක. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී බුද්ධිමත් විය යුත්තේය. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් බුද්ධිමත්ව ද විමසිලිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ.ජය වර්ණය- රන්වන්, ජය අංකය- 03

මකර – වෙළෙඳාමෙන් වාසි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු ලෙහෙසියෙන් ද පහසුවෙන් ද ඉෂ්ට සිද්ධ කර ගත හැක. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ දියුණුවක් ද අභිවෘද්ධියක් ද ලබයි. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ශුභදායක වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායක වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. ඥාති මිත්‍රාදීන් තමා සොයාගෙන පැමිණේ. විටෙක නොයෙක් දේ ගැනත් අනුන් ගැනත් සැක පහළ වේ. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි.ජය වර්ණය- නිල්, ජය අංකය- 06

කුම්භ – රැකියාවට බාධා 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලු ඉස්මතු කළ හැක. එම නිසා උනන්දුවෙන් ද කැපවීමෙන් ද යුතුව ක්‍රියා කරන්න. ඒ තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක. මිල මුදල් ලැබිම අතින් යහපත් වුවද මිල මුදල් වියදම් ද අධික වේ. විටෙක අන්‍යයන් සමග සුළු සුළු අවුල් වියවුල් මතු කළ හැක. විටෙක කරගෙන යන කටයුතුවලට හානියක් ද ඇති කරයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද බුද්ධමිත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. විටෙක බාධා එල්ල විය හැක. සමගියට බාධා එල්ල වනු ඇත. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක.ජය වර්ණය- නිල්, ජය අංකය- 08

මීන – ආදායම සරුයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලු මතු කළ හැක. එම නිසා ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. තමාට නොගැළපෙන අය සමග ආශ්‍රය කිරීමට යාමෙන් වැළකිය යුතුයි. ආදායම් ලැබිම අතින් ශුභදායක වේ. ආදායම් ලැබුණත් වියදම් පක්ෂය ඉහළ යන නිසා තරමක් බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ණයතුරුස්වීමේ ඉඩක් ද පෙන්වයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී වන්න. විටෙක සමගියට සාමයට බාධා එල්ල වන බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැය වේ.ජය වර්ණය- රන්වන්, ජය අංකය- 03

 

Related Posts