වට්ස්ඇප් තහනමත් ඉවතට – Breaking News

160

සමාජ මාධ්‍ය අවහිර කිරීමත් සමඟ රජය විසින් අවහිර කරනු ලැබූ වට්ස්අප් සමාජ ජාලය වෙත පිවිසීමේ අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට දැනුම් දී තිබේ.

අද පෙරවරුවේ එම දැනුම්දීම කළ බව රජයේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසිය.

ඒ අනුව අද සවස් වන විට වයිබර් මෙන්ම වට්ස්අප් සමාජ ජාලය වෙත පිවිසීමේ අවස්ථාවද හිමිවන බව එම නිලධාරියා කීවේය.