දේශීය පුවත්

විද්‍යුත් උපකරණ භාවිතයෙන් වළකින්න – ඉදිරි පැය 36ක කාලය මුහුදු යෑමෙන් වලකින්න

වැසි සමග අකුණු ඇති වන විට විද්‍යුත් උපකරණ භාවිත කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියි.

මේ දිනවල සවස් කාලයේ ඇති වන වැසි සමග අකුණු ගැසීම සිදු වන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ බලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතුල කරුණානායක මහතා සඳහන් කළේය.

අකුණු ඇතිවන විට විදුලි උපකරණ සම්බන්ධ වයරය විදුලි පේනු (ප්ලග්)වලින් ඉවත් කර තැබීමට කටයුතු කරන ලෙසද හෙතෙම ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඉදිරි පැය 36 තුළ ධීවර ප්‍රජාවට ධීවර කටයුතු සිදු කිරීමෙන් වලකින ලෙසටත් ධීවර හා නාවික ප්‍රජාවට මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතා විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙසටත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි.

දිවයින ආසන්නයේ පැවති අඩු පීඩන තත්ත්වය දැනට දිවයිනට දකුණ දෙසින් පවතීයි.