සුබ අසුබ පලාඵල

මේ සතිය ඔබට සුබ වෙන්නේ මෙහෙමයි (මාර්තු 12 – මාර්තු 18)

මේෂ – රැකියාවට බාධා 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට සුළු සුළු බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවින් තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. මිල මුදල් ලැබිම අතින් නම් එතරම් අයහපත් නොවේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී තරමක් බාධා අවහිරතා මතු කළ ද ස්වකීය උත්සාහය තුළ සමගිය සුරක්ෂිත කරගෙන කටයුතු කළ හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි තරමක් අවධානය යොමු කළ යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. සමාජිය සහ ආගමික අංශයේ කටයුතුවලට හිත යොමු කරයි. ඒ තුළ සහනයක් ද සැනසීමක් ද උදා කරයි.ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09

Loading...

වෘෂභ – ණය වීමට ඉඩ 
මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී පැටලිලිකාරී ගති මතු කළ හැකි නිසා මුදල් වියදම් අධිකවීම නිසා ද තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ණයතුරුස්වලට ඉඩ පවතී. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා අංශයේ කටයුතුවලදී තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල වනු ඇත. ඉඩකඩම් දේපළ සම්බන්ධයෙන් කල්පනාකාරී වන්න. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයන්හි යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. සමාජීය සහ ආගමික අංශයට යොමුවීම තුළ සහනයක් ද සැනසීමක් ද අදාකර ගත හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06

මිථුන – නිෂ්ඵල වියදම් 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විශේෂයෙන්ම උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ඔවුන්ගේ අප්‍රසාදයට ලක්විය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. උෂ්ණාධික රෝග, ‍ලේ දූෂ්‍යාබාධ, වැටීම්, තැළීම් තුවාල, අනතුරු පීඩාදියෙන් ද ප්‍රවේශම් වන්න. මිල මුදල් ලැබිම අතින් යහපත් වුව ද වියදම් පක්ෂය පාලනය කර ගැනීම අසීරුයි. විටෙක නිෂ්ඵල වියදම්වලට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ශුභයි. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ ලැබේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක.ජය වර්ණය- කොළ, ජය අංකය- 05

කටක – වියදමට සරිලන ආදායම් 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු විය හැකි නිසා උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී බුද්ධිමත්ව ද කල්පනාකාරීවද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් දෝෂාරෝපණයන්ට ඉඩ පවතින බැවිනි. මිල මුදල් ලැබිම අතකින් අයහපත් නොවේ. තමාගේ වියදමට සරිලන ආදායම් ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී තරමක් ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැය වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ සැලසේ. කෙසේ වුවත් තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය- ක්‍රීම්, ජය අංකය- 02

සිංහ – වටිනා දේ මිලට ගනී  
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම අයහපත් නොවේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදා කරගත හැක. කෙසේ වුවත් විටෙක ස්ථිර වටිනා යමක් මිලදී ගැනීමට සිත් දේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවත් ක්‍රමයෙන් දියුණුවක් ද ලබා ගනී. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට සමගියට සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි බැවින් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්තව සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ද ලැබිය හැක. විදේශ සම්බන්ධතාවලට ශුභයි.ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 01

Loading...

කන්‍යා – මුදල් ලැබේ 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල දී ඔබ බලා‍පොරොත්තු වූවාට වැඩි අවධානයක් යොමුවීම නිසා කටයුතු ලෙහෙසියෙන් ද පහසුවෙන් ද ඉටුකර ගත හැක. අලුත් කටයුතු කිහිපයක්ම උදෙසා සැලසුම් සකස් කර ගනී. මිල මුදල් ලැබිම අතින් වුවද ශුභදායකයි. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලැබිය හැක. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ආගමික සහ සමාජීය අංශයට වැඩි නැඹුරුවක් පෙන්වයි. ඒ තුළ ඔබට සහනයක් ද සැනසීමක් ද ලබයි. කෙසේ වුවත් තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. විටෙක සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි.ජය වර්ණය- කොළ, අංකය- 05

තුලා – සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශමෙන් 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නැත. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ගෙන දේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් යහපත් වුව ද වියදම් පක්ෂය ද ඉහළ යයි. වෘත්තීය හා රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්ය. අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබේ. එසේ වුවත් විටින් විට තම කටයුතුවලට බාධා එල්ල විය හැකි අතර සැලසුම් සකස් කිරීමට යාමේදී අවුල් සහගත තත්ත්වයන්ද උදා කෙරේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන තරමක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. විටෙක සංකීර්ණ රෝග මතු කළ හැකි බැවිනි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ සැලසේ.ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 06

වෘශ්චික – දරුවන් වෙනුවෙන් වෙහෙසේ 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල දී අන්‍යයන්ගේ ආචාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තම කටයුතු ලෙහෙසියෙන් ද පහසුවෙන් ද ඉටුකර ගත හැක. අලුත් කටයුතු කිහිපයක් උදෙසා අලුතින්ම සැලසුම් සකස් වේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ක්‍රමයෙන් දියුණුවක් ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායක වේ. ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගනී. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී නම් තරමක් බුද්ධිමත්ව ද විමසිලිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැය වේ. ඉගෙනීමේ යෙදී සිටින අයට අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ.ජය වර්ණය- රතු, අංකය- 09

ධනු – කල්පනාකාරී වන්න 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත්ම නොවේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග කිහිපයක්ම උදා කර ගනී. ආදායම් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට ඉඩ සැලසේ. අන්‍යයන් සමග කටයුතු කිරීමේදී කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය සාමයට තදලෙස බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් පසුවිය යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණ- රන්වන්, අංකය- 03

මකර – නව ආදායම් මාර්ග 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල දී ලෙහෙසියෙන් ද පහසුවෙන් ද තම කටයුතුවල ඉලක්කයන් සපුරා ගත හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායක වේ. විවිධ අංශයන් තුළින් වාසි ලැබේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. ආදායම් මාර්ග කිහිපයක් අලුතින් සකස් වේ. ආදායම් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී තරමක් බුද්ධිමත්ව ද කල්පනාකාරීවද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා එල්ල විය හැක. දරුවන්ගේ කටයුතුවල දියුණුවක් ද ගෙන දේ. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක.ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08

කුම්භ – වෙළෙඳාමෙන් ජය 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැකි නිසා තරමක් බුද්ධිමත්ව ද කල්පනාකාරීව ද ක්‍රියා කළ යුතයි. නොඑසේ නම් උසස් නිලධාරීන්ගේ දෝෂාරෝපණයට ලක්විය හැකි බැවිනි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ගෙන දේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි ගෙන දේ. ආදායම් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වීම තුළ සමගියට සාමයට බාධා එල්ල විය හැක. අධ්‍යාපන අංශයේ යෙදී සිටින අයට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැක. කෙටි ගමන්බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.ජය වර්ණය- නිල්, අංකය- 08

මීන- වියදම් ඉතා ඉහළයි 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලැබුණ ද අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතු වීම තුළ මුදල් වියදම් ඉතා ඉහළ යයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා අංශවල දී බාධා අවහිරතා එල්ල වන නිසා බුද්ධිමත්ව ද විමසිලිම්තව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී ප්‍රවේශම් වන්න. විටෙක සමගියට සාමයට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ශ්‍රමයත් ධනයත් වැය වේ. ආගමික සහ සමාජිය කටයුතුවලට හිත යෙදවීම තුළ සහනයක් ද සැනසීමක් ද ලැබිය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි.ජය වර්ණය- රන්වන්, අංකය- 03

Related Posts