සයුරෙන් එහා පුවත්

කාන්තා දිනය දා ඉන්දියවේ සිට ලංකාවට ආපු කට්ටිය

අදට (08දා) යෙදී ඇති ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් එයාර් ඉන්දියා ගුවන් සේවය චෙන්නායි සිට කටුනායක බලා ධාවනය කළ ගුවන් යානයක සම්පූර්ණ කාර්ය මණ්ඩලය කාන්තාවන්ගෙන් සම්පූර්ණ කරනු ලැබීය. ඒ අනුව එහි ගුවන් නියමුවන් පවා කාන්තාවෝ වූහ‍.

Loading...

ඉන් අනතුරුව එම ගුවන් යානය කටුනායක සිට නව දිල්ලි බලා ධාවනය කිරීමට නියමිත ගුවන් යානයද එසේ කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලයකින් පමණක් සැදුම්ලත් විය. මීට අමතරව නිව්යෝක්, ෆ්‍රෑන්ක්ෆර්ට් හා සිංගප්පූරුව බලා ධාවනය වන ගුවන් යානාද ඔවුන් කාන්තා කාර්ය මණ්ඩලයක් පමණක් යෝදා ගෙන තිබුණි.

ජයාරූප පහතින් නරඹන්න

Loading...

 

Related Posts