සුබ අසුබ පලාඵල

මේ සතිය ඔබට සුබ වෙන්නේ මෙහෙමයි (පෙබ. 26 – මාර්තු 04)

මේෂ – ලද පමණින් සතුටු වන්න 
තම තත්ත්වය උසස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිහිපයක් ඉස්මතු කරගෙන කටයුතු කරයි. අලුත් අමුතු වැඩකටයුතු කිහිපයක් ආරම්භ කරයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත් වේ. යම් යම් පීඩා ඇතත් දියුණුව ලබයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. ලද පමණින් සතුටු විය යුතු කාලයකි. මිල මුදල් ලැබුණ ද වියදම් පක්ෂය ද ඉහළ යයි. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී තරමක් හිතුවක්කාරී ගති ඉස්මතු වේ. විටෙක ගුරුවර වැඩිහිටියන්ගේ උපදෙස් සුළුකොට සිතයි. ස්වකීය උත්සාහය තුළ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගනී. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය- රතු, ජය අංකය- 09

Loading...

වෘෂභ – වියදම් අධිකයි 
සෙනසුරු, රාහු, කේතු, ගුරු ගමන් එතරම්ම ශුභදායක නැත. ඒරාෂ්ටක තත්ත්වයක් ද උදා කර ඇති නිසා අන්‍යයන් සමග කටයුතු කරගෙන යාමේ දී කල්පනාකාරි විය යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල දී සුළු සුළු බාධා අවහිරතා නැත්තේ ද නොවේ. උසස් නිලධාරීන්ගේ අවධානය තමාට එල්ල වන නිසා බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායක වුවත් විටින් විට මිල මුදල් වියදම් වීම් අධිකයි. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අය ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදාකර ගත හැක.ජය වර්ණය- නිල්, ජය අංකය- 06

මිථුන – නව ආදායම් මාර්ග 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නැත. තමාගේ උත්සාහය තුළ ආදායම් මාර්ග කිහිපයක් පාදා ගනී. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී තරමක් ඉවසිලිමත්ව ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු වේ. වචන පාවිච්චියේ දී වඩාත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. සමගියට සාමයට බාධා එල්ල වනු ඇත. වෘත්තීය සහ රැකියා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට හිත ඇදී යයි. ඒ තුළ සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය- කොළ, ජය අංකය- 05

කටක – බාධා මැද සාර්ථකත්වය 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් එතරම්ම අයහපත් නොවේ. ස්වකීය උත්සාහයෙන් විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා කරගත හැක. ආදායම් ලැබිම අතින් අයහපත් නොවුණ ද විටෙක වියදම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විටෙක බාධා අවහිරතා ඇතත් ස්වකීය උත්සාහය තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතුවල දී විටින් විට සුළු වශයෙන් හෝ සමගිය සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි නිසා තරමක් ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැය වේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වෙහෙසකාරී ගමන්බිමන් බහුලයි.ජය වර්ණය- ක්‍රීම්, ජය අංකය- 02

සිංහ – ආර්ථිකය ශුභයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී සුළු සුළු බාධා අවහිරතා නැත්තේද නොවේ. දියුණුවක් ද ලැබිය හැක. උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා මට්ටමකට සාර්ථක කරගත හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායක වේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබා ගනී. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට නම් උත්සාහයේ පල ලබා ගැනීම අසීරු වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයන්හි නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ කිසියම් යහපත් ප්‍රතිඵලයක් උදා කර ගත හැක. ගමන්බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.ජය වර්ණය- රතු, ජය අංකය- 01

Loading...

කන්‍යා – දියුණුවක් ලැබේ 
බලා‍පොරොත්තු කිහිපයක් ඉෂ්ට සිද්ධ වේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ මෙන්ම අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගනී. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල දියුණුවක් ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි ගෙන දේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ද ශුභදායකයි. ආදායම් මාර්ග කිහිපයක්ම අලුතින් උදාකර ගනී. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ආගමික සහ සමාජීය අංශවලට යොමු වේ.ජය වර්ණය- කොළ, ජය අංකය- 05

තුලා – ශුභා’ශුභ මිශ්‍රයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී ඔබ බලා‍පොරොත්තු වන තරමට ශුභදායී වාතාවරණයක් උදා නොවේ. බාධා, ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් උදා කළ හැකි බැවිනි. එම නිසා හැම විටම ඉවසිලිමත්ව ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත් වේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබා ගනී. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය වේ. දරවන්ගේ කටයුතු ද යහපත්ය. උත්සවවලට ආගමික අංශයේ කටයුතුවලට සහභාගි වේ. ඒ තුළ සහනයක් ද සැනසීමක් ද ලබයි. කෙටි ගමන්බිමන් කිහිපයක් යෙදේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. විටෙක සංකීර්ණ රෝග බලපායි.ජය වර්ණය- නිල්, ජය අංකය- 06

වෘශ්චික – උත්සාහයෙන් දියුණුව 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. අවහිරතා බාධා ඉස්මතු වුව ද මිල මුදල් ලැබිම ශුභයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත් වේ. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරනු ඇත. අන්‍යයන්ගේ සහාය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. නමුත් යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු කරගෙන යාමේ දී තරමක් විමසිලිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. ඒ තුළ පමණක් සමගිය සාමය උදා කරගත හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතු යහපත්ය. ස්වකීය උත්සාහය තුළ ආදායම් වර්ධනය කරගත හැක. කෙසේ වුවත් ගමන්බිමන් කටයුතුවල දී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය- රෝස, ජය අංකය- 09

ධනු – රැකියා කටයුතු කල්පනාවෙන් 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ ක්‍රියා කිරීමට සිදු වේ. විටෙක දෝෂාරෝපණවලට ලක්වනු ඇති නිසා තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. විරුද්ධවාදීන්ගේ අභියෝගයන්ට මුහුණ පෑමට සිදු වේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් එතරම්ම අශුභදායක නොවේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග විවර වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී තරමක් විමසිලිමත්ව ද, බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැක.ජය වර්ණය- රන්වන්, ජය අංකය- 03

මකර – දියුණුවෙන් සතුට 
ක්‍රමයෙන් දියුණුවක් ලැබිම නිසා සිත් සතුටට කරුණු යෙදේ. යහපත් දේ සහ ප්‍රයෝජනවත් දේ සොයා ගැනීමට ඉඩ ලැබේ. අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා මට්ටමකට සාර්ථක කරගත හැක. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවල දී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. කෙසේ වුවත් විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදා කර ගන්නා බව ද කිව යුතුයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත්ය. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කිසියම් මට්ටමක දියුණුවක් ලබයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත හැක.ජය වර්ණය- නිල්, ජය අංකය- 06

කුම්භ – බාධා මැද දියුණුව 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී විටින් විට බාධ අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ ක්‍රියා කිරීමට සිදුවුවත් ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැකි බව කිව යුතුයි. කෙසේ වුවත් අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය සහ උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගනී. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ශුභයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල නියුක්ත අයට වඩාත් ශුභදායක වනු ඇත. ලාභ ප්‍රයෝජන සහිතයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. තමාගේ සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය- නිල්, ජය අංකය- 08

මීන – අනපේක්ෂිත වියදම් 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේ දී යම් යම් බාධා අවහිරතා මධ්‍යයේ තමාගේ කටයුතුවල නියුක්ත විය යුතුයි. ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්ව ද තම කටයුතු කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් තදබල අහිතකර තත්ත්වයක් උදා නොකළත් මිල මුදල් සම්බන්ධ ගැටලුවලට මැදිහත් විය හැක. අනපේක්ෂිත සිදුවීම් ඉස්මතු වීම තුළ මුදල් වියදම් පාලනය කර ගැනීම අසීරු වේ. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවල දී ද තරමක් ඉවසීමෙන් ද බුද්ධිමත්ව ද ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැය වේ.ජය වර්ණය- රන්වන්, ජය අංකය- 03

Related Posts