දේශපාලන

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ආසන නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

පළාත් පාලන ආයතන 340ක් සඳහා අපෙක්ෂකයන් 57219ක් තරග වැදුන 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ජන්ද විමසීම ඊයේ පෙරවරු 7.00ට ආරම්භ වූ අතර සවස 4.00 ජන්ද විමසීම අවසන් වුනා. මේ අදාල ජන්ද විමසීමෙන් 8346ක් තෝරා පත් කර ගැනීමට නියමිතව ඇත.ඒ අනුව මහා නගර සභා 24ක් නගර සභා 41ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 276ක් වෙනුවෙන් මැතිවරණය ක්‍රියාත්මක වුනා.

Loading...

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙසේය.

අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව

Loading...

බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව

බේරුවල නගර සභාව

බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව

බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව

දොඩන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව

හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව

හොරණ නගර සභාව

කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව

කළුතර නගර සභාව

මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව

මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව

මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව

පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව

පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව

පානදුර නගර සභාව

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව

මැතිවරණය සඳහා ඡන්දය ලබාදීම සඳහා පුද්ගලයන් 15760867ක් සුදුසුකම් ලැබ සිටින අතර දේශපාලන පක්ෂ 43ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 222ක් මෙවර මැතිවරණ සටනට එක්ව සිටියා.ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 13374ක දී පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වූ අතර, ඡන්ද ගණන් කිරීම ද එම ස්ථානයේ දී සිදුකරනු ලබන අතර, ඇතැම් කොට්ඨා‍සවල කලින් තෝරා ගත් ස්ථානවල ඡන්ද ගණනය කිරීම සිදුවෙයි.ඒ අනුව ඡන්දය ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 6823කි.

තවත් උණුසුම් දිස්ත්‍රික් නිල ජන්ද ප්‍රතිපල සදහා “හොඳම ගොසිප්” වෙබ් අඩවිය හා රැදී සිටින්න.මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න

Related Posts