දේශපාලන

මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ජන්ද ප්‍රතිඵල

පළාත් පාලන ආයතන 340ක් සඳහා අපෙක්ෂකයන් 57219ක් තරග වැදුන 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ජන්ද විමසීම ඊයේ පෙරවරු 7.00ට ආරම්භ වූ අතර සවස 4.00 ජන්ද විමසීම අවසන් වුනා. මේ අදාල ජන්ද විමසීමෙන් 8346ක් තෝරා පත් කර ගැනීමට නියමිතව ඇත.ඒ අනුව මහා නගර සභා 24ක් නගර සභා 41ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 276ක් වෙනුවෙන් මැතිවරණය ක්‍රියාත්මක වුනා.

Loading...

මාතර දිස්ත්‍රික්කය – කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට අදාළ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙසේය.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-8621
එක්සත් ජාතික පක්ෂය-3417
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-928
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-818
ප්‍රජාතන්තවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ-109

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -24048
ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -24290
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -242
ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -32740

Loading...

මැතිවරණය සඳහා ඡන්දය ලබාදීම සඳහා පුද්ගලයන් 15760867ක් සුදුසුකම් ලැබ සිටින අතර දේශපාලන පක්ෂ 43ක් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 222ක් මෙවර මැතිවරණ සටනට එක්ව සිටියා.ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 13374ක දී පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වූ අතර, ඡන්ද ගණන් කිරීම ද එම ස්ථානයේ දී සිදුකරනු ලබන අතර, ඇතැම් කොට්ඨා‍සවල කලින් තෝරා ගත් ස්ථානවල ඡන්ද ගණනය කිරීම සිදුවෙයි.ඒ අනුව ඡන්දය ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 6823කි.

තවත් උණුසුම් නිල ජන්ද ප්‍රතිපල සදහා “හොඳම ගොසිප්” වෙබ් අඩවිය හා රැදී සිටින්න.මිතුරන්ටත් බලන්න Share කරන්න

Related Posts