දේශපාලන

බුකියෙන් ජන්ද වැඩ බෑ – මෙන්න මැ .කෝ අද දුන්න නියෝගය

මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු නතරවීමෙන් පසු සමාජජාල වෙබ්අඩවි විසින් දේශපාලන පක්ෂයක්, ස්වාධීන කණ්ඩායමක් හෝ කිසිදු අපේක්ෂකයෙක් ප්‍රවර්ධනයට හෝ අගතියට ලක්වන කරුණු පළ කිරීමෙන් සපුරාම වැලකිය යුතු බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා කියයි.

Loading...

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ එම නීතිය කඩකිරීම සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා බාධා‍ පමුණුවන නීති විරෝධී කථිකාවක් සේ සලකා ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාල ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට කොමිසම කටයුතු කරන බවයි.

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රථම නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය හෙට (10) රාත්‍රි 8 පමණ වන විට නිකුත් කළ හැකි වෙතැයි අපේක්ෂාඩ කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

මෙවර මධ්‍යස්ථාන 10675 කදී ඡන්දය ගණන් කෙරෙන අතර ඉන් මධ්‍යස්ථාන 3852 ක තැපැල් ඡන්දය පමණක් ගණන් කරන බවද කොමිෂන්  සභාව සඳහන් කරයි.

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ඡන්දය ගණන් කිරීම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේම සිඳු කරන අතර ආරක්ෂක හෝ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ කරුණු මත ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන දෙකක් හෝ තුනක් එකතු කර  එක මධ්‍යස්ථානයදී ඡන්ද ගණන් කිරීම කරන බවද  මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

Loading...

Related Posts