සුබ අසුබ පලාඵල

මේ සතිය ඔබට සුබ වෙන්නේ මෙහෙමයි (පෙබ 05 – පෙබ 11)

මේෂ – කල්පනාකාරී වන්න  
තම කටයුතු කරගෙන යාමේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවින් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් විමසිලිමත් විය යුතුයි. නොඑසේ නම් දෝෂාරෝපණවලට ලක්විය හැකි බැවිනි. ආර්ථික වශයෙන් අයහපත් නොවේ. එසේද වුවත් ඔබ බලා‍පොරොත්තුවන තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා නොවේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. කලකින් හමුනොවූ ඥාතීන් සමග ආශ්‍රය කිරීමට අවස්ථාව සැලසේ. පවු‍ලේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන්න. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි.ජය වර්ණය (රතු) ජය අංකය 09

Loading...

වෘෂභ – අවුල් වියවුල්
වගකීම් කීපයක් භාර ගැනීමට සිදුවේ. ඒ තුළ තම කටයුතු කෙරෙහි වැඩි අවධානයකින් යුක්ත විය යුතුයි. වෘත්තිය හා රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගනයාමේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් උද්ගතවීමේ ඉඩක් පවතින බැවින් බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළයුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ද ශුභයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදාකර ගත හැක. ගෙදර දොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් පසුවිය යුතුයි. ඉගෙනීම්වල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට ඉඩ සැලසේ. ආගමික සහ සමාජීය වැඩ කටයුතුවලදී සහනයක්ද සැනසීමක් ද උදාකර ගනී. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම්විය යුතුයි.ජය වර්ණය නිල්, ජය අංකය 06

මිථුන – මිශ්‍රඵලයි 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත්ය. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වැඩි වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදාකරයි. ආර්ථික වශයෙන් ශුභදායකයි. මිල මුදල් ලැබුණද නොයෙකුත් අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතුවීම තුළ මුදල් වියදම් අධිකයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. පවු‍ලේ කටයුතු දියුණු තත්ත්වයකට පත්වුවද විටෙක වචන පාවිච්චියේදි ඉතාමත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි බැවිනි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරනු ඇත. අලුත් විෂයන් අධ්‍යයනයට ඉඩ ලැබේ. කෙටි ගමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට සහභාගිවීම සහනයක්ද සැනසීමක් ද ලැබිය හැක.ජය වර්ණය: කොළ, ජය අංකය: 05

කටක – බාධා සහිතයි
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය ක්ෂේත්‍රයේදී විටින් විට වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදාවුවත් අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතුවීම තුළ මුදල් වියදම් ඉහළ යයි.මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉතාමත්ම කල්පනාකාරි විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ණයතුරුස්වීමේ ඉඩ මතු කළහැකි බැවිනි. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී බාධා වහිරතා සහිතයි.ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය වේ. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ.ඔවුන්ගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු යහපත්ය. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට යොමුවන අතර ඒ තුළ සහනයක් ලබයි. කෙටි ගමන් යෙදේ.තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. සෙම්කෝපවීම්වලට ඉඩ පවතී.ජය වර්ණය: ක්‍රීම් පාට, ජය අංකය: 02

සිංහ – ආර්ථික වාසි ලැබේ 
වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට සුළු සුළු බාධා ප්‍රමාදතා ඉස්මතු වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත් වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ලාභ ප්‍රයෝජන ආර්ථික වාසි උදාවේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඉගෙනීම්වල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සලසා ගනී. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. උෂ්ණාධික රෝග, දෘශ්‍යාබාධ මතු කළ හැක. ගමන්බිමන් කිහිපයක් යෙදේ.ජය වර්ණය: රතු ජය අංකය : 01

Loading...

කන්‍යා – සැලසුම් සාර්ථක වේ 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායක වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. ආර්ථික වාසි නොදේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවී තුළ ලාභ ප්‍රයෝජන ලබයි. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා ප්‍රමාණයකට සාර්ථක වේ. ලෙහෙසියෙන්ද පහසුවෙන් ද කටයුතු සාර්ථකවේ. සැලසුම් කිහිපයක් සාර්ථක වේ. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට සිදුවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවල නියුක්ත අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික සහ සාමාජිය කටයුතුවල නියුක්ත වන අයට සහනයක්ද සැනසීමක් ද උදා කරගත හැක. ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.ජය වර්ණය: කොළ, ජය අංකය: 05

තුලා – මිශ්‍රඵලයි 
තමාගේ කටයුතු කරගෙනයාමේදී ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු වේ. අන්‍යයන් සමග කටයුතු කිරීමේදී ඉතාමත් කල්පනාකාරී වන්න. බුද්ධිමත් වන්න. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආර්ථික වශයෙන් අයහපත් නොවේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදා කරගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභදායකයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. එහෙත් වචන පාවිච්චියෙදී වඩාත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත්වන්න. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට යොමුවේ.ජය වර්ණය: නිල් ජය අංකය: 06

වෘශ්චික – බාධා සහිතයි 
අන්‍යයන් සමග කටයුතු කිරීමට යාමේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා සහිතයි. ඉතාමත් බුද්ධිමත්වද උනන්දුවෙන් ද ක්‍රියා කිරීම තුළ පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී කිසියම් කැපකිරීම් අවශ්‍යයි. උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ආර්ථික වශයෙන් එතරම්ම බාධා නොවේ. තමාගේ වියදමට සරිලන ආදායම් ලබයි. ගෙරදදොර කටයුතුවලදී වචන පාවිච්චියේදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා මතු කළ හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත් ධනයත් ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. කෙටි ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.ජය වර්ණය: රෝස, ජය අංකය: 09

ධනු – මුදල් ලාභ 
වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළත් ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකය. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදා කරගත හැක. මිල මුදල් ලාභ සහිතයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට තදබල ලෙස බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. තමාගේ දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශම්වන්න. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නියුක්ත අයට අලුත් විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික අංශයට වැඩි නැඹුරුවක් පෙන්වයි. ඒ තුළ සහනයක් ද සැනසීමක් ද ලබයි.ජය වර්ණය: රන්වන්,ජය අංකය : 03

මකර – උත්සාහයෙන් දියුණුව
ගෙදරදොර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පී්‍රතියට කටයුතු සැලසේ. ගෙදර අවශ්‍ය බඩුමුට්ටු කිහිපයක්ම මිලදී ගැනීමට ඉඩ ලැබේ. තරුණ තරුණියන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතා වර්ධනය වේ. සමාජයට ප්‍රියවීම සමාජයෙහි ප්‍රසිද්ධියට කටයුතු සකස් වේ. අනපේක්ෂිත ලාභ ප්‍රයෝජන ලබයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදාකරයි. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ස්වකිය උත්සාහය තුළ දියුණුවද සාර්ථකත්වය ද ලබා ගනී. අධ්‍යයන අංශවල නියුක්ත අයට අලුත් විෂයන් අධ්‍යනයට අවස්ථාව ලැබේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. ගෙදරදොර සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය:නිල්, ජය අංකය : 06

කුම්භ – බාධා මැද දියුණුව 
හිතවතුන් හිතවන්තියන්ගෙන් උදව් උපකාර ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබිමේ ඉඩක් පවති. විශේෂයෙන්ම වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත්වේ. එහෙත් තම කටයුතුවලට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැක. එමනිසා ඉතාමත් කල්පනාකාරීවද බුද්ධිමත්වද තම කටයුතුවල නියුක්ත විය යුතුයි. තරුණ තරුණියන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතාවලට ඉඩ පවතී. සුදුසු වයසේ පසුවන අයට මංගල යෝජනා ඉදිරිපත්වේ. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්තව සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට මුහුණපාන අතර ඒ තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද අදා කර ගනී. තම සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය: නිල් ජය අංශය: 08

මීන – කල්පනාකාරීවන්න 
වෘත්තිය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයන්හිදී ඉතාමත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් අවහිරතා බාධා එල්ල වන බැවිනි. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී ප්‍රවේශම් නොවුවහොත් විවිධාකාරයේ බාධා ඉස්මතු වේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ද එතරම් ශුභදායක නොවේ. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පාර්ශ්වය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ගෙදරදොර කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. වචන පාවිච්චියේදී කල්පනාකාරී වන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි කාලයත් ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවලයෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක.ජය වර්ණය: රන්වන්, ජය අංකය : 03

Related Posts