ගොසිප්

ලංකාවේ බස් කලාව වෙනස් කරපු දම් රැජිනට අලුත්කඩේ උසාවියෙන් වැටුන ලෙඩේ

නම කීවම කවුරුත් දන්න ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම බස් එක.කවුරුත් දම් රැඡිනිව දකින්නෙ ලාංකීය(බස්) පෞද්ගලික ප්‍රවාහන ක්ෂෙත්‍රය සුබවාදී ඡනතාහිතවාදී සංකල්පයකට තල්ලු කරපු ප්‍රබල සාධකයක් විදිහට.පිටින් දාල තියන කැටයම් වලට අමතරව ගමන්කරන මගියට වෝටර්ඩිස්පෙන්සර්,ෆොන් චාඡින්,wifi ඇතුලු පහසුකම් රාශියක් දීල බස් සංස්කෘතිය ඇතුලෙ වෙනම රැල්ලක් හැදුව.

Loading...

මේ දිහා බලාගෙන තවත් ලංකාවේ බස් රාශියක් දම්රැඡිනිගෙ අඩි පාරට වැටුන.ඇත්තටම ඒක සුබවාදී තත්ත්වයක්.නමුත් දම්රැඡිනටත් සිද්ද වුනා මේ සුබවාදී වෙනස ඇති කරපු වරදට පොලිස් කූඩුවට නගින්න.අවසාන තීන්දුව උනේ සියලු නවීකරණයන් ඉවත් කරම තව දුරටත් දම්රැඡිනිගෙ ලස්සන නැත.වෝටර්ඩිස්පෙන්සර් නැත.කූල්බො⁣ක්ස් නැත.චාජින් පොයින්ට් නැත.

නීතිය යනු මෙයනම් අලුත් විදිහට හිතන උන්,මානුෂවාදීව ව්‍යාපාර කරන උන් වරද කරුවන් වී නම් රටට හොද කලක් යාවිද.හද්ද පරන නීති පොත් කාලයේ තාලයට යාවත්කාලීන විය යුතු නොවේද ?

Loading...

 

Related Posts