දේශපාලන

ගුරුවරිය දන ගැස් වූ ඌවේ මහ ඇමති ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස්වෙයි – Video

පොලිස් පරීක්ෂණය නිදහස්ව හා ස්වධීනව පවත්වාගෙන යාමට තමා ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරයෙන් වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉල්ලා අස්වන බව ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ සටහනක් යොදා වීඩියෝවක්ද පළකර තිබේ.

Loading...

එහි වැඩිදුරටත් මෙසේද දැක්වේ.”ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන බදුල්ල දෙමළ බාලිකා විදුහලේ විදුහල්පතිනිය වන ආර්. බවනී යන අය දනගැස්වූ බව ව්‍යාජ හා ද්වේෂ සහගත ලෙස මා වෙත එරෙහිව අභූත හා ද්වේෂ සහගතව චෝදනා කරමින් මාගේ ප්‍රතිරූපය කෙලෙසීමේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් මේ වන සිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.මාගේ කීර්තිනාමය විනාශ කිරීමට සිදුකරන මෙම ක්‍රියාව පිළිබදව අපකෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස මා පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කර ඇත.”

අදාළ වීඩියෝව පහත දැක්වේ.

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන බදුල්ල දෙමළ බාලිකා විදුහලේ විදුහල්පතිනිය වන ආර්.බවනී යන අය දනගැස්වූ බව ව්‍යාජ හා ද්වේෂ සහගත ලෙස මා වෙත එරෙහිව අභූත හා ද්වේෂ සහගතව චෝදනා කරමින් මාගේ ප්‍රතිරූපය කෙලෙසීමේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් මේ වන සිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.මාගේ කීර්තිනාමය විනාශ කිරීමට සිදුකරන මෙම ක්‍රියාව පිළිබදව අපක්ෂපාති පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස මා පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කර ඇත.එකී පරීක්ෂණය නිදහස්ව හා ස්වධීනව පැවැත්වීමට හැකිවන පරිදි පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වන තෙක් මා වෙන විට දරන ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරයෙන් වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉල්ලා අස්වන බව මෙයින් දන්වා සිටිමි.මෙයට විශ්වාසි,චාමර සම්පත් දසනායකඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය

Posted by Chamara Sampath Dasanayake on Saturday, January 20, 2018

Related Posts