සුබ අසුබ පලාඵල

මේ සතිය ඔබට සුබ වෙන්නේ මෙහෙමයි (ජන 22 – ජන 28)

මේෂ – ලාභ ප්‍රයෝජන 
හිතවතුන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ කිසියම් මට්ටමකට ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබිමේ ඉඩක් පවතී. එසේම වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයටද ලාභ ප්‍රයෝජන ලැබිමේ හැකියාව ඇත. කෙසේද වුවත් වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී තමා කරගෙන යන කටයුතුවලට එක්තරා අන්දමකට බාධා ප්‍රමාදතා ඉස්මතු කළ හැක. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී සුළු සුළු බාධා අවහිරතා ඉඩ නැත්තේද නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා තරමක් සැලකිලිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට සුබදායකයි. ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ශරීරයට විෂබිජ ඇතුළු වීම, වෛරස් රෝගාදියට ඉඩ පවතින බැවිනි.ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

Loading...

වෘෂභ – බාධා සහිතයි 
ස්ථානගත වෙනස්කම් ඇතිකරයි. වෘත්තීය වෙනස්කම්වලට ඉඩ පවතී. දිනපතා කෙරීගෙන ආ තමාගේ වැඩකටයුතුවලට තරමක් බාධාද ගෙනදේ. කෙසේද වුවත් හිතවතුන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා ප්‍රමාණයකට සාර්ථක වේ. මිල මුදල් ලැබිම අතින් යහපත්ය. මිල මුදල් ලැබුණ නමුත් ඔබට වියදම් පක්ෂය පාලනය කරගැනීම තරමක් අසීරු වේ. මුදල් ඉතිරි කරගැනීම අපහසුයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී සැලකිලිමත් වන්න. විටෙක සමගිය සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සලසාගනී. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

මිථුන – අන්‍ය උපකාරය 
මිල මුදල් ලැබිම අතින් සුබදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල වේ. කෙසේද වුවත් හදිසියේ හටගන්නා සිද්ධීන් තුළ මිල මුදල් වියදම් වීම අධික ඵය හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගනී. කෙසේද වුවත් ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් වචන පාවිච්චියේදී කල්පනාකාරි විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

කටක – ශුභා’ශුභ මිශ්‍රයි 
ආදායම ලැබුණද නිෂ්ඵල ලෙස මිල මුදල් හානියක් හෝ අධික වියදම් යන ගතියක් ඇතිවේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉතාමත්ම කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ණයතුරුස් වීමේ ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී එතරම්ම බාධා එල්ල නොවේ. ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවකාශය ලැබේ. ශාස්ත්‍රීය අංශවලට යොමුවේ. පර්යේෂණ කටයුතුවලට සුබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.ජය වර්ණය – ක්‍රීම් පාට, ජය අංකය – 02

සිංහ – දියුණුවක් 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරනු ඇත. උසස් නිලධාරීන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ සහාය ඔවුන්ට ලැබේ. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග විවර වනු ඇත. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබදායක වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. කෙටි ගමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. ආගමික අංශයට නැඹුරු වීම තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද උදාකර ගනී. කෙසේද වුවත් තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය – රතු පාට, ජය අංකය – 01

Loading...

කන්‍යා – දියුණුවක් ලබයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ තම කටයුතු යහපත් ආකාරයට කරගනී. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය, ආධාරය, උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කරගනී. දියුණුවක් ලබයි. ආදායම් ලැබිම අතින් සුබදායක වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබදායක වේ. වාසි ගෙනදේ. තමාගේ වාසියට කටයුතු බොහෝමයක් සිදුවේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. සමාජීය සහ ආගමික අංශයට නැඹුරු වීම තුළින් ඔබට සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලබයි. ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.ජය වර්ණය – කොළ, ජය අංකය – 05

තුලා – ක්‍රමයෙන් යහපත්ය 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී සුළු සුළු බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදා කරනු ඇත. දියුණුවක් ක්‍රමයෙන් ලබයි. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු යහපත්ය. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සාර්ථක ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා කළ හැක. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් ප්‍රගතියක් උදා කරයි. සමාජීය සහ ආගමික අංශවලට යොමුවීම තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද උදාකර ගනී. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න. උෂ්ණාධික රෝග, උදරාශ්‍රිත පීඩා බලපායි. කෙටි ගමන් බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ.ජය වර්ණය – නිල්ජය අංකය – 06

ධනු – සමපලයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු වේ. එම නිසා වැඩකටයුතුවල යෙදීමේදී කල්පනාකාරීවද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග කිහිපයක් උදාකර ගනී. එහෙත් හදිසියේ පැන නගින සිද්ධීන් තුළ වියදම් පක්ෂය ඉහළ යනු ඇත. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි වැඩිපුර අවධානය යොමුවිය යුතුයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි. ආගමික අංශයට යොමුවීම තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලබයි.ජය වර්ණය – රන්වන් ජය අංකය – 03

වෘශ්චික – දියුණුවක්  
අමුතුවෙන් ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරික සහ වෘත්තීය කටයුතුවල සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකර ගනී. එසේද වුවත් විටෙක කලක සිට කරගෙන යන කටයුතු කෙරෙහි උනන්දුව විටින් විට අඩුවිය හැක. වෘත්තීය කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලබයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් යහපත්ය. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදාකරයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. උෂ්ණාධික, උදරාශ්‍රිත රෝග බලපායි. ජය වර්ණය – රතු, ජය අංකය – 09

මකර – වාසි ලැබේ 
වැඩකටයුතු කිහිපයක් හරියාකාරව සිදුවේ. නැවතී හෝ අඩපණ වී තිබූ කටයුතු කිහිපයක්ද නැවත ආරම්භ කරයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ලාභ ප්‍රයෝජන වාසි ලැබේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු සාර්ථක වේ. ආදායම් මාර්ග පුළුල් වේ. වැඩ කටයුතු දියුණුවට මාර්ගය සැලසේ. ඉහළ තත්ත්වයකට යාමට ඉඩ ලැබේ. අදහස් කිහිපයක් ඉෂ්ට සිද්ධ වේ. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුද එක්තරා ප්‍රමාණයකට යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. තරුණ තරුණියන් අතර ආදර සම්බන්ධතා ඇතිවේ. සුදුසු වයසේ අයට මංගල යෝජනා ඉදිරිපත් වේ. තමාගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු සාර්ථක වේ. විවිධ අංශ තුළ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට යොමුවේ.ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 06

කුම්භ – මිශ්‍රපලයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදාකළ හැකි නිසා ඉතාමත් බුද්ධිමත්වද, කල්පනාකාරීවද ක්‍රියා කළ යුතුයි. ඒ තුළින් පමණක් වෘත්තීය වශයෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදාකරනු ඇත. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි උදාකර ගනී. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වඩාත් සුබදායකයි. ලාභ ප්‍රයෝජනයන් අත්පත් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු සාර්ථක වේ. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. තමාගේ දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත් වනු ඇත. අධ්‍යාපන කටයුතු, ඉගෙනීමේ කටයුතුද, ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක කරගත හැක.ජය වර්ණය – නිල්, ජය අංකය – 08

මීන – බාධා සහිතයි 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සැලකීමේදී ආදායම් ලැබිම යහපත් වුවද මිල මුදල් වියදම් කිරීම එතරම්ම සුබදායක නොවේ. ඒ සම්බන්ධ සැලකිලිමත් නොවුවහොත් ණයතුරුස් වීමේ ඉඩක්ද පවතී. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී බාධා අවහිරතා නැත්තේද නොවේ. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී අතපසුවීම් හා ප්‍රමාදයන්ට අවස්ථා මතුකළ හැකි බැවින් කල්පනාකාරීවන්න. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ද විටෙක සමගියට, සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි බැවින් ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ඉතාම ප්‍රවේශම් වන්න. සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ මතුකළ හැකි බැවිනි.ජය වර්ණය – රන්වන්, ජය අංකය – 03

Related Posts