ඇගේ පතේ අමාරුවට රෑට සප්පායම් වෙන අයට සුභ ආරංචියක්

967

කවුරු කොහොම කිව්වත් අපේ වැඩ කරන සමහරු වැඩ ඉවරවෙලා හැන්දෑවට පොඩි සප්පායමක් වෙනවනේ.ඇහුවොත් කියන්නේ ඉතින් ඇඟේපතේ අමාරුව යන්න කියලා නේ. ඒ ගැනම හිතලා වෙන්න ඇති මෙන්න මේ ආණ්ඩුවෙන් ඒ අයට සුභ ආරංචියක්.

සියලු මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන විවෘත කර තබන වේලාව සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව උදෑසන 11.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා වේලාව සංශෝධනය කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් නිකුත් කර ඇති බව ද සදහන්.