ඕන්න අලුතින් ජොබ් එක්ක ඇමති මංගලගෙන් කාන්තා පාර්ශවයට සුපිරි චාන්ස් එකක්

532

මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන සහ අලෙවි කරන ස්ථානවල කාන්තාවන් රැකියාව සඳහා යොදා ගැනීමට හා කාන්තාවන්ට මත්පැන් මිලදී ගැනීම සඳහා මෙතෙක් පැවැති තහනම ඉවත් කර ඇත.

මෙම නියමය සඳහා සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ වන විශේෂ ගැසට් නිවේදනයට මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද (10දා) අත්සන් තැබීය.

ඒ අනුව, මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන සහ අලෙවි කරන ස්ථානවල රැකියා කිරීමට සහ මත්පැන් මිලදී ගැනීමට කාන්තාවන්ට අවස්ථාව සැලසෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Finance Ministry revokes ban on selling liquor to females and employing females in places where liquor is manufactured or sold.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *