සුබ අසුබ පලාඵල

මේ සතිය ඔබට සුබ වෙන්නේ මෙහෙමයි (ජන 08 – ජන 14)

මේෂ – අමුතු උදාවක් 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී කලක සිට මහන්සියෙන් කරගෙන ආ කටයුතුවල පලප්‍රයෝජන ලැබෙනු ඇත. ආදායම් ලැබිම තුළ වුවද අයහපතක් නෙවේ. විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ආදායම් මාර්ග කිහිපයක්ම උදාකරගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ද ශුභයි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු අයහපත් නෙවේ. සමගියට, සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්තව සිටින අයට අලුත් විෂයයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
ජය වර්ණය : රෝස, ජය අංකය : 09

වෘෂභ – සමපලදායකයි 
මිල මුදල් වශයෙන් එතරම් ශුභදායක නොවේ. නිකරුණේ මුදල් නාස්ති වේ. මිල මුදල් හිඟ කාලයක්ද වේ. තම තත්ත්වයේ පහත වැටීම් සිදුවිය හැකි නිසා කල්පනාකාරී වන්න. අනුමානයට කරන කටයුතුවලින් පාඩු සිදුවිය හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විශේෂයෙන්ම උසස් නිලධාරින් සමග කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුත්තේය. විටෙක චෝදනා, අපවාදවලට ලක් වීමට ඉඩ පවතින බැවින් වඩාත් කල්පනාකාරීවිය යුතුයි. විටෙක බලා‍පොරොත්තු රහිත අවුල් වියවුල් මතු කළ හැක්කේය. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී කිසියම් සහනශීලී තත්ත්වයක් උදාකරයි.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 6

මිථුන – ප්‍රවේශම් වන්න 
අලුත් මිත්‍රයන් කිහිප දෙනකු ආශ්‍රය කිරීමට ඉඩ සැලසේ. එහෙත් වචන පාවිච්චියේ දී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. අන්‍යයන්ගේ සිත් රිදවීමේ ඉඩ පවතින බැවිනි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ වැඩකටයුතු එක්තරා මට්ටමකට සාර්ථක කරගනී. ආදායම් ලැබිම යහපත් වුවත් මුදල් ගනුදෙනුවලදී ප්‍රවේශම් වන්න. රැවටීම්, වංචාවලට ඉඩ පවතින බැවිනි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ලාභ ප්‍රයෝජන සහිතයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වුවත් විටින් විට සමගියට, සාමයට බාධා අවහිරතා පවතී. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ශාරීරික ව්‍යායාම්වල යෙදේ. ශිල්ප කර්මාන්ත, කාර්මික ක්‍ෂේත්‍රවල යෙදී සිටින අයට ශුභයි.
ජය වර්ණය: කොළ, ජය අංකය :05

කටක – මිශ්‍රඵලයි 
මිල මුදල් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වඩාත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ආදායම් ලැබුණද වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. ණය තුරුස්වීමේ ඉඩ පවතින බැවින් කල්පනාකාරී වන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. අනුමානයට කරන කටයුතුවලින් අලාභ, පාඩු පරාජයන් අත් කළ හැක. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වුවත් විටෙක සමගිය, සාමය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් සිටියි. ධනයත්, ශ්‍රමයත්, කාලයත් වැය වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදීසිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ ලැබේ. පර්යේෂණ කටයුතුවල යෙදේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය : ක්‍රීම් පාට, ජය අංකය : 02

සිංහ – දියුණුවක් ලැබේ 
මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතු කෙරෙහි අදහස් ඇති වුවත් මුල මුදල් ලැබිම සම්බන්ධයෙන් කල්පනාකාරී වන්න. කෙසේද වුවත් යම් යම් අවස්ථාවල මිල මුදල් කරදරවලට මුහුණ පාන්නට ඉඩ ලැබේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ දියුණුවක් ලැබේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට දියුණුවක් ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී සාමය සුරක්ෂිත වේ. සමගියට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි.
ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය : 01

කන්‍යා – බලා‍පොරොත්තු ඉටුවේ 
අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය, කැපවීම සහ උත්සාහය තුළ තමාගේ බලා‍පොරොත්තු කිහිපයක් ඉෂ්ට සිද්ධ වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල දී උනන්දුව තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්ද ලබයි. ආර්ථික සහ මුදල්මය වශයෙන් ශුභදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරික අංශයේ යෙදී සිටින අයට ශුභයි. ආර්ථික වාසි ගෙන දේ. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට යහපත්ය. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ සැලසේ. ආගමික සහ සමාජයීය කටයුතුවලට යොමු වේ. ඒ තුළින් සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය : කොළ, ජය අංකය :05

තුලා – මිශ්‍රපලයි 
දියුණුව සම්බන්ධ සැලසුම් හෝ අලුත් අදහස්ද ඇති වේ. අලුත් කටයුතු කිහිපයක්ම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් වේ. උසස් කෙනකුගේ සමග අමනාපයක් ඇති වීමේ ඉඩක්ද පවතී. කෙසේද වුවත් සහෝදරයකුට යහපත්ය. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වඩාත් ශුභදායකයි. ලාභ ගෙන දේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට ඉඩ සැලසේ. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන්න. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ ලැබේ. ප්‍රිය සම්භාෂණවලට මෙන්ම ආගමික උත්සවවලට ද සහභාගි වේ.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 06

වෘශ්චික – දියුණුවක් ලබයි 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්ද ලබයි. විවිධ අංශයන්ට යොමුවීම තුළ ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් කරගත හැක. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක කර ගනී. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවලදී කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවනු ඇත. අධ්‍යාපන කටයුතුවලදී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට ඉඩ ලැබේ.
ජය වර්ණය : රතු, ජය අංකය : 09

ධනු – සමපලයි 
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී තරමක් කල්පනාරී විය යුතුයි. උසස් නිලධාරින් සමග කටයුතු කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නොවේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ශුභදායකයි. වාසි සහිතයි. එහෙත් විටෙක වියදම් පක්ෂය ඉහළ යා හැක. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කරන්න. නොඑසේ නම් සමගිය සාමයට බාධා එල්ල වනු ඇත. දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුයි.
ජය වර්ණය : රන්වන්, ජය අංකය : 03

මකර – වාසි සහිතයි 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් ශුභදායකයි. සිතට කයට සැප ලැබේ. සියලු දේවල් ලබන සතියකි. ස්වකීය උත්සාහය කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිපලයක් ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල නියුක්තව සිටින අයට වඩාත් ශුභදායකයි. ස්ත්‍රීන්ට පුරුෂයන්ගෙන්ද, පුරුෂයන්ට ස්ත්‍රීන්ගෙන්ද ලාභ ප්‍රයෝජන අත්පත් වේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්‍ෂේත්‍රයේ දී ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිපලයක් උදාවනු ඇත. උසස් අයගේ ආධාරය, උපකාරය ලැබේ. ඒ තුළ සාර්ථක යමක් කළ හැක. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාමාන්‍ය අන්දමට ගෙවයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය :08

කුම්භ – බාධා ඇති වේ 
වෘත්තීය සහ රැකියා ක්‍ෂේත්‍රයේ වුවද විටෙක යම් යම් බාධා, අවහිරතා, ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ඉස්මතු කළ හැක. උසස් නිලධාරින්ද, අන්‍ය පුද්ගලයන් සමගද කටයුතු කිරීමේදී බුද්ධිමත්වද, විමසිලිමත්වද සිටිය යුතුයි. ආදායම් ලැබිම අතින් යහපත් වුවත් විටෙක වියදම් පක්ෂය ඉහළ යයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී විය යුතුයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට විටින් විට බාධා ගෙන දේ. ගෙදරදොර කටයුතු කරගෙන යාමේදී තරමක් විමසිලිමත්ව, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් සමගියට, සාමයට බාධා එල්ල වනු ඇත.
ජය වර්ණය : නිල්, ජය අංකය : 06

මීන – සමපලයි 
උසස් නිලධාරින් රජයේ නිලධාරින් සමග කටයුතු කිරීමේදී ඉතාමත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් ඉතාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වෘත්තීය සහ රැකියා කටයුතුවලදී ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් උදාකරන නිසාවෙනි. ආදායම් ලැබිමේදී කල්පනාකාරී වන්න. අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතු වීම නිසා මුදල් වියදම් අධික වේ. ණය තුරුස්වීමට ඉඩ නැත්තේද නොවේ. ගෙදරදොර කටයුතු යුග දිවිය සම්බන්ධයෙන් වුවද ඉවසිලිමත්වද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කිරීම තුළ පමණක් සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත කර ගත හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය.
ජය වර්ණය :රන්වන්, ජය අංකය : 08