ගොසිප්

නටන්න හැකි අගමැති – “ද විකුම්සීහ වන්නම” බුකිය හොල්ලයි

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටලයක පැවති උත්සවයකට  එක්ව තිබෙනවා. මංගල අවස්ථාවක් සඳහායි.එම අවස්ථාවේ ඔහු සියල්ලන් සමග සතුටු වෙමින් සිටින  වීඩියෝවක් මාධ්‍ය වෙත ලැබී තිබෙනවා.

Loading...

මෙම නර්තනය අගමැතිතුමා කරන විට ප්‍රවීන රංගන ශිල්පී  අයිරාංගනී සේරසිංහ මහත්මිය ඊට සහය දක්වනවා.මෙය පවුලේ ප්‍රිය සම්භාෂණයක අතර තුර අගමැතිතුමාගේ මිතුරන් විසින් පටිගත කරන ලද විදියෝවකි.හැබැයි අගමැති තුමාගේ මේ අපුරු නර්තනයට සමාජ ජලා මාධ්‍ය වල නම් ඉතාමත් හොද ප්‍රථිචාර ලැබී තිබුනා.අගමැතිතුමා ගේ මේ අපුරු නර්තනයට සාදයට පැමිණි සිටිය අයද සතුටු වුනා.

එය  පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Related Posts