පොලිතීන් තහනම නිසා ලන්චි ෂීට් එකෙන් බැට කණ පාරිභෝගිකයාගේ තිත්ත ඇත්ත මෙන්න

432

පොලිතීන් තහනම් සමඟ ලන්චි ෂීට් යොදාගෙන අලෙවි කරනු ලබන ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල රුපියල් පහේ සිට දහය දක්වා වැඩි කොට ඇති බවට පාරිභෝගිකයෝ මැසිවිලි නඟති.

මෙතෙක් භාවිතා කළ ලනච් ෂිට් එක්ක මිල ශත විස්සක් වුවද මේ වන විට නීතියෙන් අනුමත ලන්ච් ෂීට් එකක මිල රුපියල් තුනයි පනහේ සිට රුපියල් හත දක්වා පැවතීම මත මෙම මිල වැඩි කිරීම සිදු කොට ඇතැයි වෙළඳුන් පවසන බව පාරිභෝගිකයෝ කියති.

එහෙත් ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසා සිටිනුයේ වෙළඳුන් එසේ පැවසුවද ඔවුන් එම ආහාර ද්‍රව්‍ය නිකුත් කරනුයේ පැරණි ලන්ච් ෂීට් යොදා ගනිමින් බවය.

එමෙන්ම එසේ වැඩි මිල ලන්ච් ෂීට් පසට දීරා යන පරිසර හිතකාමී නිමවුම් බව රජය අවධාරණය කොට ඇතැත් ඒවා පහසුවෙන් දිරා යන බවට කිසිදු විද්‍යාත්මක පරික්ෂණයකින් තහවුරු වී නැති බවද වාර්තා වේ.