දේශීය පුවත්

අද සිට පාස්පෝර්ට් නීති වෙනස් වෙලා – පිටරට ඉන්න අය අනිවාර්යෙන් මේ විස්තර දැනගන්න

ශ්‍රී ලංකා රජයේ නව නීති රීති අනුව වර්ෂ 2018 ජනවාරි මස 01 දින සිට  තානාපති කාර්යාලය සහ  කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාල  හරහා නව ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගන්නා වයස අවුරුදු 16 – 60 අතර වන සෑම පුද්ගලයෙකුම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන පළමු අවස්ථාවේදීම ඔවුන්ගේ ජෛවමිතික දත්ත(ඇගිලි සළකුණු) බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ එහි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට (මහනුවර, මාතර, වව්නියාව, කුරුණෑගල) ලබාදීම අනිවාර්ය වන අතර එසේ නොකරන පුද්ගලයන්ට රටින් බැහැරව යාමට නොහැකිවනු ඇත.

Loading...

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කල නිවේදනය පහතින් නරඹන්න

මේ පණිවිඩය පිටරට සිටින ඔබේ මිතුරන් හට දැනගැනීමට සලස්වන්න 

Loading...

Related Posts