උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි – මින් ඉදිරියට 5 වසර, O/L , A/L ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන නිශ්චිත දින මෙන්න

596

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මීට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර නිකුත් කරන ලදි. www.doenets.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල බලාගත හැකිය.

පාසල් මට්ටමේ ප්‍රධාන විභාග තුන වන 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය, අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විහාගය හා අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල සෑම වසරක ම නියමිත දිනයන්හි දී නිකුත් කරන ලෙස අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව, මේ ප්‍රතිඵල නියමිත පරිදි අද දිනයේ නිකුත් කෙරේ. අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා දී ඇති උපදෙස් අනුව, 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල සෑම වසරක ම ඔක්තෝබර් මස 5 වැනිදාත්, අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මාර්තු 28 වැනිදාත්, අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල දෙසැම්බර් මස 28 වැනිදාත් නිකුත් කෙරේ.

මෙවර අ.පොස. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවෝ 315,227 දෙනෙක් ද, විශේෂ අයදුම්කරුවෝ 260 දෙනෙක් ද පෙනී සිටියහ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *