ගොසිප්

සුනාමි විපතෙන් පසු අපට කිසිම දාක අමතක නොවෙන ජායාරූප පෙළක්

රුදුරු රළ පහර නුඹ අදට කවදාවත් අප සිතින් අමතක නොවන මහා විනාශයක් සිදු කර වසර 13කි,නුබ එලෙස රලු වුයේ අැයි දැයි අපි තවම නොදනිමි,නුබ රැගෙන ගියෙ එක ජාතියක,ඒක ආගමක මිනිස්සුන්ව නොව සියලු දෙනවාය. උදම් වු රළ පහර ජාතී ආගම් බල බල මිනිස්සුන්ව බිලි ගත්තේ නැත.පොහොසතා දුප්පතා කියා වෙන් කලේ නොමැත.

මීට වසර 13කට පෙර සිදුවු වු සිද්දිය තවමත් අප සිත් තුල හොල්මන් කරමින් ජීවත් වෙයි,මුහුද ගොඩ ගලනවලු අන්න එහෙමයි අපේ කණට අැහුනේ රුපවාහිනියේ දැක්කේ මහා වතුර ප්‍රමාණයක් කරපු විනාසය,මේ හැම සිද්දියම අතර නුඹ අපුරු පාඩමක් ඉගෙන් විය එය නම් හරි හම්බ කරපු හැමදේම දිනයක වතුරට හසුවුවක් මෙන් අපිට නැති වෙන බවය.සියල්ල සිදුවී හමාරය විනාශ වු දේවල් නැවත ගොඩ නගා අැත,නමුත් අහිමි වු දහස් ගණන් ජිවිත නැවත දිය නොහැක ,නුඹ ඒ අතරම් කුරිරු වුවා කියා අපිට නුඹ එක්ක කිසිම තරහක් නොමැත,අද නුඹ කිසිවක් නොවුවාක් මෙන් නිසලය.නමුත් අපේ මතකය අමතක නොවේ අපිට නුඹ සමග තරහක් නොමැත ඉල්ලීමක් අැත මුහුදු රල නැවත උදම් වෙන්න එපා,සුනාමිය නුබ නැවත නොඑනු මැන..

මීට වසර 13කට පෙර රුදුරු උදම් රළ පහරට හසුව ජීවීතයට සමුදුන් සියලුම දෙනාටම නිවන් සුව!