ලාංකික මිනිස්සුන්ගේ ඊර්ෂ්‍යාව නිසා නිකන් ලැබුන කෝටි 50ක දේපලක් අහිමි ඉතාලියේ කුමාරගේ දුක්බර කතාව

1477

තමන්ට නැහැයි කියලා තියෙන අයට ඊර්ෂ්‍යා කරලා.මඩගහලා තමන්ට ඒ දේ ලබාගන්න පුලුවන්ද? ඔහු සමග තමන්ට අවශ්‍ය යම් උදව්වක් පැවසුවා නම් ඔහු උදව් කරන්නත් තිබුනා. අවසානයේදි ඊර්ෂියාව නිසා නිකම් ජීවිත අහිමි වි ගිය අතර තව එකෙක් හිරබත් කනවා.කොහේවත් ඉන්න නීතීඥයෙක් ඔහුගෙ ධනස්කන්ධය මංකොල්ල කාලා.

ඒ වගෙම ඔහු වෙනූවෙන් මාධ්‍යය කරුවන් විසින් නගන හඩට සහ නව නීතිඥ වරයගෙ සේවයට ගෞරව කලයුතුය.නීතීඥයෙ මොන රටේ හිටියත් වැඩිහරියක් දෙනා කපටියො වංචාකාරයො.

වෙනසකට තියෙන්නෙ ඉතාලියේ මාධ්‍ය සහ සමාජ වෙබ් අඩවි හරහාද රජය සහ අනෙකුත් පාර්ශව ගන්නෙ පීඩිතයගෙ පැත්ත… (අසාදාරනයට ලක්වූ කෙනාගෙ පැත්තේ) වීඩියෝ දර්ශණ ඔබට පහතින් නැරඹිය හැක.