සුව සෙත

නින්ද නිරෝගී දිවියට රුකුලක්‌ – නින්දට සුදුසුම වෙලාව මෙන්න

දිනකට රාත්‍රි කාලයේ පැය අටක කාලයක්‌ නින්දට යැම ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීමට මෙන්ම නිරෝගී ජීවිතයක්‌ පවත්වාගෙන යැමට මහෝපකාරී වන බව එක්‌සත් රාජධානියේ සිදු කරන ලද අලුත්ම අධ්‍යයනකදී අනාවරණය වී තිබේ.

මෙම අධ්‍යයනයට අනුව තම ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීම සඳහා ආහාර ගැනීම පාලනය කර ඇති පුද්ගලයන්ගෙන් 3/4 කටම රාත්‍රි කාලයේ නියමිත කාලයේ නින්දට යැමෙන් රාත්තල් ගණනාවකින් තම ශරීර බර අඩු කර ගත හැකි බව තහවුරු වී තිබේ. එමෙන්ම දිනපතා හොඳින් නින්දට යන පුද්ගලයන්ගෙන් 4/5 ක්‌ම දිනපතා නියමිත වේලාවට තම ආහාර වේල් තුන ලබා ගන්නේ නම් ඔවුනටද සිය ශරීර බර අඩු කර ගත හැකි බව පර්යේෂකයෝ පවසති.

මෙම අධ්‍යයනය සඳහා පුද්ගලයන් දහසක්‌ යොදා ගෙන ඇති අතර රාත්‍රි කාලයේ පුද්ගලයකුට නින්දට යා යුතු සුදුසුතම වේලාව 10.10 ලෙස හඳුනා ගෙන තිබේ.