නින්ද නිරෝගී දිවියට රුකුලක්‌ – නින්දට සුදුසුම වෙලාව මෙන්න

511

දිනකට රාත්‍රි කාලයේ පැය අටක කාලයක්‌ නින්දට යැම ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීමට මෙන්ම නිරෝගී ජීවිතයක්‌ පවත්වාගෙන යැමට මහෝපකාරී වන බව එක්‌සත් රාජධානියේ සිදු කරන ලද අලුත්ම අධ්‍යයනකදී අනාවරණය වී තිබේ.

මෙම අධ්‍යයනයට අනුව තම ශරීරයේ බර අඩු කර ගැනීම සඳහා ආහාර ගැනීම පාලනය කර ඇති පුද්ගලයන්ගෙන් 3/4 කටම රාත්‍රි කාලයේ නියමිත කාලයේ නින්දට යැමෙන් රාත්තල් ගණනාවකින් තම ශරීර බර අඩු කර ගත හැකි බව තහවුරු වී තිබේ. එමෙන්ම දිනපතා හොඳින් නින්දට යන පුද්ගලයන්ගෙන් 4/5 ක්‌ම දිනපතා නියමිත වේලාවට තම ආහාර වේල් තුන ලබා ගන්නේ නම් ඔවුනටද සිය ශරීර බර අඩු කර ගත හැකි බව පර්යේෂකයෝ පවසති.

මෙම අධ්‍යයනය සඳහා පුද්ගලයන් දහසක්‌ යොදා ගෙන ඇති අතර රාත්‍රි කාලයේ පුද්ගලයකුට නින්දට යා යුතු සුදුසුතම වේලාව 10.10 ලෙස හඳුනා ගෙන තිබේ.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *