ඉතාලියේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 11 දෙනෙක් නම තියන වැඩක් කරති.

3090

ඉතාලියේ සිසිලි දුපතේ පිහිටි මෙස්සිනා නගරයේ පියස්ස දෙල් පොපොලෝ අසල නිවසක පවත්වාගෙන ගිය නීති විරෝධී සූදු පොලක් ඉතාලි පොලිසිය විසින් පසුගිය දා වටලා ඇත.

මෙහිදී සූදු කෙළිමින් සිටි පිරිස මේස මත තිබු මුදල් හා කාඩ් කුට්ටම් සැඟවීමට උත්සහ කලත් පොලිසියේ හදිසි වැටලීම නිසා ප්‍රයත්නය ව්‍යර්ථ විය.

පොලිස් මෙහෙයුම් ඒකකය විසින් මෙසේ සූදු ක්‍රීඩාවේ යෙදී සිටි 11 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.සූදු පොල වටලන අවස්ථාවේදී යුරෝ 4,500 ක් පමණ මුදල් හා කාඩ් කුට්ටම් 33 ක් සොයාගෙන ඇත.

මීට සම්බන්ධ නිවස සූදු පොළක් ලෙස භාවිතා කර ඇති නිසා මේ වන විට අදාල නිවාස සහ දේපලමුද්‍රා තබා ඇති අතර නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්දයෙන් අනෙකුත් පුද්ගලයන් තහවුරු කිරීමට වැඩිදුර විමර්ශන පවත්වාගෙන යනු ලබයි.අත්අඩංගුවට ගත්  භාණ්ඩ එරට පොලීසිය මගින් මාධ්‍ය වලට නිකුත් කරන ලද ජයාරූප පහතින් නරඹන්න.

 

 
One thought on “ඉතාලියේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ 11 දෙනෙක් නම තියන වැඩක් කරති.

Comments are closed.