කාන්තාවනි ප්‍රවේශම් වන්න – කාන්තා අත්බෑගය ලෙඩ ගොඩක්

820

කාන්තා අත්බෑගය විෂබීජ වලින් පිරුණු තැනක්‌ බවට නවතම සොයාගැනීම් අනුව වාර්තා වෙනවා. කාන්තා අත්බෑගයක්‌ විවර කර බැලූ විට බොහෝ අත්බෑග තුළ තිබෙන්නේ අවශ්‍ය දෙයට වඩා අනවශ්‍ය දෙය බව අවිවාදයෙන් පිළිගත යුතු කාරණාවක්‌.

අවශ්‍ය අනවශ්‍ය සහ සියලු දෙයෙහි එකතුවක්‌ ඇති කාන්තා අත්බෑගයකින් අවශ්‍ය විටෙක යමක්‌ සැණෙකින් පිටතට ගත නොහැකිව බෑගය පෙරළමින් අවශ්‍ය දෙය සොයන කාන්තාවන් අඩුවක්‌ නැහැ. ඒ තරමටම එවැනි වූ කාන්තාවන් සිටිනවා.

අවශ්‍ය, අනවශ්‍ය සියලු දෙය බහා තබා ගන්නා කාන්තා අත්බෑගයක්‌ තුළ ජීවත්වන, විෂබීජ විටෙක ඇය රෝගී කිරීමට තරම් සමත්විය හැකි බවක්‌ නවතම පරික්‍ෂණ වර්තා පෙන්වා දෙනවා. මුහුණ පිසදැමූ ටිෂූ වැනි දෙයෙහි එකතු වන විෂබීජ ප්‍රමාණය එයට බොහෝ විට හේතුවෙලා .

කරුණු කාරණා එලෙසින් වන නිසාවෙන් දින දෙකකට වරක්‌වත් අත්බෑගය පිරිසිදු කර අනවශ්‍ය දැ ඉවතට දැමීමට අමතක කරන්න එපා. එමෙන්ම යන යන තැන අත්බෑගය බිම තැබීමට පුරුදු වී සිටී නම් මෙතැන් පටන් එම පුරුද්ද අතහැරීමටත් වගබලා ගැනීම ඔබට යහපතක්‌ වේවි. මෙම පුරුද්ද දුම්රියේ, රෝහලේ වැනි තැන්වල පවා සිදුවන ක්‍රියාවක්‌ බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නොවෙයි.

ඔබේ සෞඛ්‍යාරක්‍ෂාව වෙනුවෙන් අත්බෑගය සතුවත් යම් වගකීමක්‌ ඇති බව අමතක කරන්නට නොහැකි බව මෙයින් පෙනෙනවා නේද?