දේශපාලන

පාර්ලිමේන්තුවට සුනඛයෙක් ඇවිල්ලා – ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව එකම කාලගෝට්ටියක් (Video)

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් දෙපලක් වන ආනන්ද අලුත්ගමගේ සහ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සොහොඋරන් දෙදෙනා අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදුවුනා. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් අතරතුර.

මහනුවර නාවලපිටිය ආසනය නියෝජනය කරමින් ඔවුන් දෙදෙනා දේශපාලනයට පැමිණි අතර, කලක් දේශපාලනය එකට සිදුකල අතර, පසුව ආනන්ද අලුත්ගමගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරංග කර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියා.

කෙසේ වෙතත් දෙදෙනා අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදු වුනා. මෙහිදී දෙදෙනාගේ පෞද්ගලික කාරනා පවා වාග් ප්‍රහාරයට යොදා ගත්තා.එම උණුසුම් වචන හුවමාරුව සහිත වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.