ගොසිප්

සීගිරියේ හෝටලයක් නත්තලට දැන් ඉඳන්ම ලොකු සූදානමක

අසිරිමත් නත්තල් උදාවට මසකට පමණ පෙර සංචාරක හෝටල් ව්‍යාපාරයේ නත්තල් කේක් එකක් නිපදවීම අතීතයේ පටන් ක්‍රියාත්මක වන සම්ප්‍රදායකි. ලොව බොහෝ රටවල ප්‍රධාන පෙළේ සංචාරක හෝටල් සූපවේදීන් එක්ව අලංකාරව විවිධ අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන මෙම නත්තල් කේක් එක නිෂ්පාදනය කිරීම විශේෂත්වයකි.
ඒ අනුව පසුගියදා සීගිරිය අවුඩන්ගාව ප්‍රදේශයේ පිහිටි කැමිලියා සංචාරක හෝටලයේ සූපවේදීන් එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරුව සහිත කේක් එකක් සූදානම් කොට සූපවේදීන් සියලු දෙනා එක්ව පල්පයක් බවට පත්කොට දින ගණනාවක් එය පදම් කිරීම සඳහා සූදානම් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කළහ. ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ එම අනුරුව සහිත කේක් එක සූපවේදීන් විසින් සාදන ආකාරයයි.