ගොසිප්

රට පුරා කොමියුනිකේෂන් වලට හොරු පැනපු හේතුව හෙළි වෙයි

දිවයින පුරා පසුගිය දින කිහිපයේම සිදුවූ කමියුනිකේෂන් හොරකමේ සුළමුල සොයා ගැනීමට මේ වන විට හැකිව තිබෙනවා. මේ සෑම වෙළඳ සැලකින්ම සොරුන් ගෙනගොස් තිබුණේ වාසි වැඩිම එයාර්ටෙල් 99 ඩේටා කාඩ් බවත් ඒ සඳහා වන මුදල් ඔවුන් වෙළඳසැලේ කවුන්ටර්වල තබා ගොස් තිබූ බවටත් දැනගන්නට ලැබෙනවා.

මේ සොරකම පිළිබඳව රටපුරා පිරිස් පුදුමයට පත්වුවන් කඩ හිමියන් පවසන්නේ එය පුදුමයට කාරණයක් නොවන බවයි. මන්ද එයාර්ටෙල් 99 කාඩ් මඟින් ලැබෙන වැඩි වාසි නිසාවෙන් සොරුන් එ්වා නැතිවෙන්නට පෙර සොරාගන්නට ඇතැයි ඔවුන් පවසනවා.

SMS 1000ක්, මෙගාබයිට් 350ක් හා මිනිත්තු 99ක කතා කාලයක් මෙම එයාර්ටෙල් ඩේටා කාඩ් මඟින් ලැබෙන නිසාවෙන් ඉදිරියේදීද මෙම කාඩ් ඉක්මණින් නැතිවෙන්නට ඉඩ ඇති බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසා සිටින්නේ. ඒ නිසා නැතිවෙන්නට කළින් එයාර්ටෙල් 99 කාඩ් ඔබේ කරගන්නැයි වෙළඳසැල් හිමියන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.