ගොසිප්

ලෝක වාර්තා තියන්න ගිය අයට ලෝක ලෙඩක්

ගිනස් වාර්තාවක් තැබීම සඳහා සකසන ලද මහනුවර ගන්නොරුව ප්‍රදේශයේ පැවැති විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයක මනාලියකගේ කිලෝ මීටර් තුනක් දිග ඔසරි පොටක් අල්ලාගෙන සිටීම සඳහා පාසල් දරුවන් 250 ක් සහභාගි කරවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය විමර්ශනයක් අරඹා ඇත.

ඊයේ (21) පැවැති මෙම මංගල උත්සවය මධ්‍යම පළාතේ මහ ඇමති සරත් ඒකනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති අතර මෝස්තර නිරූපිකාවක් එහි මනාලිය වූ අතර ලෝක වාර්තාවක් තැබීම පිණිස ඇය මීටර් 3200 ක් පමණ දිගැති පොටකින් යුත් ඔසරියක් හැද සිටියාය.

මෙම යුවල මහනුවර ගන්නොරුව මංසන්ධියට පැමිණි පසු එම ඔසරි පොට අල්ලාගෙන සිටිනු පිණිස පාසල් සිසුන් 250 ක් යෙදවීම ළමා හිංසන ක්‍රියාවක් බවට පාර්ශව කිහිපයකින් ළද පැමිණිලි වලින් පසුව ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් අරඹා තිබේ.