ඊයේ හදුන්වා දුන් i Phone එකේ “Face ID Unlock” අසාර්ථක වේ.(වීඩියෝ සහිතයි)

886

ඊයේ(13) ඇපල් සමාගමේ නවතම Iphone 8, 8Plus හා X හදුන්වාදීමේ උත්සවය පවතී අතර එහිදී Iphone X විශේෂිතම පහසුකම වන එම දුරකථනය භාවිතා කරන්නාගේ මුහුණ හදුනාගනිමින් ආරක්ෂණ අගුල විවෘත කර ගැනීමට එම උත්සවයේදී දැරූ ප්‍රයත්නය ප්‍රසිද්දියේම අසාර්ථක වී ඇත.

නමුත් මෙම ජංගම දුරකථන තවමත් වෙළඳපොළට නිකුත් වී නැති අතර i phone 8 හා i phone 8 Plus සැප්තැම්බර් 22දා ත් Iphone X නොවැම්බර් 03දා ත් වෙළඳපොළට නිකුත් වීමට නියමිතයි.