පැයට කිලෝ මීටර් 240ක වේගයකින් ඉර්මා කුණාටුවට ඇමරිකාවට ඇතුල් වූ හැටි – Video

1002

ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේ වෙරළබඩ තීරයේ මුහුදේ ජල මට්ටම දැනටමත් ඉහල ගොස් තිබේ. කුණාටුව ලඟාවීමත් සමග එය තවත් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.
පැයට කිලෝ මීටර් 240ක් පමණ වේගයකින් ඉර්මා හරිකේන් කුණාටුවේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තය කරා ළඟාවී තිබෙනවා.දැඩි සුළං හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ මුහුදු ආශ්‍රිත ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති අතර ලක්ෂ දෙකකට අධික පිරිසකට විදුලිබලය ද ඇණහිට තිබෙනවා.

ඉර්මා කුණාටුවට ෆ්ලොරිඩා වලට ඇතුල් වෙලා කළ විනාශයයි මේ..

Wow crazy

Posted by Tony Semaan on Sunday, September 10, 2017

Reporters Battle Hurricane Irma | September 11, 2017

COVERING HURRICANE #IRMA: Journalists risk their lives braving harsh elements to illustrate the monstrous power of #Irma's wrath.

Posted by World News Now on Monday, September 11, 2017